:
3.02 2018 – 14.00

Kunstnersamtale med Nina Malterud

Moderator Erik Friis Reitan

Velkommen til kunstnersamtale i Galleriet lørdag 3/2 kl. 14.00

Nina Malterud viser nye arbeider i Galleriet 02.02 – 18.03. I denne utstillingen vises to større arbeid for vegg, bygget opp ved sammensetning av mindre deler, og en serie av enkeltstående objekter også for vegg. Malterud arbeider i leire og glasur og utvikler overflaten gjennom mange brenninger. Uregelmessigheter i brenningen ivaretas og bygges på videre slik at hver enkelt del får en særegen karakter.

Utstillingen er kalt DER UTE særlig med tanke på de to store arbeidene, som kan assosiere til vær, til vind, til utsyn i landskap uten klare grenser for jord og himmel. Leirgods, som fysisk sett er jord, tett og kompakt, kan lage bilder om luft, vann og rom, sin egen motsetning. Arbeidene er sin materielle realitet, og samtidig en illusjon om noe helt annet. De mindre arbeidene kan leses som bilder fra en ytre sfære, med bevegelser i verdensrommet, kloder og satellitter – eller de er bare tynne plater av leire.

Nina Malterud (1951) er utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole, Oslo, 1971-74. Hennes arbeider er innkjøpt av blant andre Kunstindustrimuseene i Oslo, Bergen og Trondheim, Norsk kulturråd, Nordnorsk Kunstmuseum og Drammen Museum. Hun var professor ved Kunsthøgskolen i Bergen 1994–2002 og rektor ved samme institusjon 2002–2010. Hennes siste utstillinger inkluderer brikke, øye, hud i Galleri Format Oslo 2017, Collect, London 2017 og 2018 og årsutstillingen Kunsthåndverk 2017.

Foto: Øystein Klakegg

:
2.12 2017 – 14.00

Kunstnersamtale med Andreas Dyrdal

moderator Erik Friis Reitan

kl 12.00 – 13.00

Andreas Dyrdal (1979) fullførte sin mastergrad i Kunst, ved tidligere Kunst- og Designhøyskolen i Bergen, i 2017. Han arbeider i grenselandet mellom fotografi og installasjoner/objekter, der det kunstneriske hovedfokuset er å utfordre forståelsen av fotografi som både et dokument av det avfotograferte, et materielt objekt og som en aktivitet.
Med en tidligere utdanning innen samtidsdans og 10års arbeid som frilans scenekunstner, har Andreas Dyrdal videreført flere problemstillinger til sitt nåværende arbeid. Han arbeider i likhet med sceniske arbeider med å utøve materialer og objekter, og drar paralleller mellom fremstillingen av disse objektene og fremstillingen av sceniske verk: i rom der den fjerde veggen eksisterer; et usynlig plan som skiller forestilling fra publikum i et teater; konstruksjon fra virkelighet. Disse tilnærmelsene kan tolkes som et forsøk på å skape samtaler rundt iscenesettelse.

Foto: Andreas Dyrdal 2017

:
29.11 2017 – 18.00

Lansering av boka Mellom himmel og fjord. SJÅ!

VELKOMEN til ei hyggjeleg stund med omtale av boka og kunstprosjektet!

Onsdag 29. nov kl18.00

Harding Puls har saman med SKALD forlag laga ei praktbok om alle kunstverka som vart skapt utandørs langs vegen til Mælen i Herand, på museumsområde på Utne, ned til brua på Bu og i Norheimsund i 2014 til 2016.

Det er fyrste gong det er laga bok som viser samtidskunst ute i det hardangerske landskapet, – dette landskapet som gjennom nasjonalromantikken vart eit ikon for den norske identiteten. I kunstprosjektet, med same tittel som boka, inviterte Harding Puls kunstnarar frå heile Norden til Hardanger. Inspirert av naturen og kulturen, men og av globale hendingar skapte dei sine kunstverk her saman med kunstnarane i Hardanger.

Boka vert lansert og presentert :
Fredag 24. nov kl. 19.30 på Hardanger Folkemuseum, Utne.
Laurdag 25. nov kl. 15.00 på Litteraturhuset i Odda
Sundag 26. nov kl. 14.00 på Kabuso i Øystese.
Onsdag 29. nov kl. 18.00 på KRAFT i Bergen
Sundag 3. des kl. 14 på Hardanger Kulturgalleri på Mælen i Herand

Kvart kunstverk, i alt 55 stk, er presentert med to oppslag med unntak av nokre få som har fått eitt oppslag. Den kjende fotografen Oddleiv Apneseth står for dei fleste av fotografia.

I tillegg til alle dei flotte fotoa av kunstverka har kunsthistorikar Synnøve Marie Vik skrive ein interessant artikkel der ho mellom anna dreg linjer til Hardanger som ikon i najonslromatikken. Kjell-Erik Ruud har skrive om eit verk som ikkje vart realisert. Den entusiastiske journalisten i Hardanger Folkeblad, Mette Bleken, har skrive frie assosiasjonar og tankar til kunstverka. Simone Hooymans har vore designar for boka.

:
4.11 2017 – 14.00

Presentasjon av KNEIP

ved Jørgen Platou Willumsen & Stian Korntved Ruud.

kl 14.00 – 15.00

For tre år siden sto JØRGEN PLATOU WILLUMSEN og STIAN KORNTVED RUUD ovenfor et valg.
Om de skulle ta del i en verden styrt av masseproduksjon og profitt eller skape sin egen plattform hvor de selv kunne styre verdiene som ligger til grunn for de valgene som tas, og de objektene som produseres. Kneip ble etablert som en felles plattform der de utvekslet ideer, teknikker og kunnskap. En plattform der de kunne selge produkter laget av dem selv med et bevisst forhold til materialer. Individuelt hadde de hele tiden jobbet med kunstprosjekter på siden, og design i fellesskap. Med Kneip åpnet det seg en mulighet der de kunne kombinere alt de fant interessant. Småskala produksjon, eksperimentering med material egenskaper til rene kunst installasjoner. Kneip gikk fra å være en felles plattform til å bli et felles prosjekt.

Foto: KNEIP 2017

:
24.09 2017 – 14.00

KUNSTNERPRESENTASJON

Barmen & Brekke v/Siri Brekke.

kl 14.00 – 15.00

Bakgrunn for kunstnerpresentasjonen er utstillingene MULTIPLY – mitt hjem.

Barmen & Brekke er eit samarbeid mellom Per Tore Barmen og Siri Brekke der dei kombinerer materiala tre og leire med ei felles interesse for handverk, material og tradisjonelle teknikkar.  Barmen & Brekke har siden dei tok til å arbeide saman i 2015 delteke i ei rekke crossover kunsthåndverk- og designutstillinger, og stått for ein småskalaproduksjon som dei sel gjennom utvalte galleri- og museumsbutikkar.

Foto: Make // Styling Kråkvik D’Orazio & Foto Lasse Fløde Pudder

:
23.09 2017 – 13.00

KUNSTNERSAMTALE

ARKIVET ved Putte H. Dal

kl13.00 – kl14.00.

Velkommen til kunstnersamtale med ARKIVET ved Putte H. Dal og moderator Erik Friis Reitan. Bakgrunnen for samtalen er utstillingen Verdiløs.

Fotokredit: Elsie-Ann Hochlin
:
20.09 2017 – 19.00

Kulturmoms – en panelsamtale

MED: LISE STANG LUND HENNING EIK TOMREN HELGE SKODVIN KAREN SOFIE SØRENSEN & MODERATOR SILJE BERGSVIK

KRAFT Bergen arrangerer en panelsamtale i ALVER på Litteraturhuset i Bergen onsdag 20. september kl. 19.00 – 21.30. Dette er i samarbeid med NKVN og VISP i forbindelse med Norske kunsthåndverkeres temautstilling MULTIPLY – mitt hjem som vises på KRAFT.

PROGRAM:
19.00 – 19.20 Introduksjon ved Lise Stang Lund
19.20 – 19.30 Presentasjon av panelet og moderator
19.30 – 20.30 Panelsamtale med innspill fra salen
20.30 – 21.30 Samtalen fortsetter på KRAFT. Lett servering.

DELTAKERE:
LISE STANG LUND – fungerende daglig leder i Norske Kunsthåndverkere
HENNING EIK TOMREN – advokat i Advokatfirmaet PwC i Bergen, jobber mest med selskapsrettslige spørsmål og merverdiavgift
HELGE SKODVIN – fotograf, har arbeidet for aviser, magasiner og forlag, og bl.a gitt ut boken “240 Landscape”
KAREN SOFIE SØRENSEN – daglig leder i BRAK, regionalt kompetansesenter for musikk.

Moderator: Silje Iren Bergsvik, regionleder i Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge NKVN, og fungerende daglig leder ved KRAFT

Temaet for panelsamtalen er forslaget om en felles kulturmoms, og dagens mva-ordninger for kunst og kultur. Denne kvelden vil vi belyse og diskutere dagens situasjon og problemer, med utgangspunkt i det visuelle kunstfeltet, sett i sammenheng med andre områder innen kulturlivet. Hvorfor er det pålagt 25% mva for salg av enkelte kunstneriske arbeider, mens andre er fritatt for mva? Hva eller hvem er det som skal definere hva som er kunst eller ikke? På hvilken måte er kunsten, kulturen eller samfunnet tjent med dagens ordning og hvilken effekt kan en evt. felles kulturmoms gi?

Med utgangspunkt i utstillingen og konseptet MULTIPLY ønsker vi å sette denne diskusjonen på dagsorden, og utfordre etablerte holdninger. Kan man etablere en praksis som styrker utøvernes økonomiske levekår der flere i større grad kan leve av sitt kunstneriske virke?

Med bakgrunn i denne tematikken har vi invitert fire gjester til å diskutere disse problemstillingene. Panelet representerer ulike felt, og vil til sammen danne grunnlaget for en interessant kveld med gode samtaler rundt temaene. Etter panelsamtalen er alle invitert videre til KRAFT hvor vi ser utstillingen MULTIPLY – mitt hjem, og fortsetter samtalen, med noe i glasset og lett servering.

:
10.06 2017 – 14.00

Kunstnersamtale

Marit Tunestveit Dyre

Velkommen til kunstnersamtale med Marit Tunestveit Dyre på KRAFT! Bakgrunnen for samtalen er utstillingen ET KVADRATISK TEKSTIL, TO TAU, 15 TANKEREKKER SEINERE, lørdag 10 juni, kl 14:00.

Moderator er Erik Friis Reitan.

:
11.02 2017 – 14.00

Kunstnersamtale med Tone Saastad og Tim Ekberg

Kunstnersamtale

Velkommen til kunstnersamtale med Tone Saastad og Tim Ekberg lørdag 11. februar, kl 14:00. Moderator er Erik Friis Reitan.

:
12.11 2016 – 14.00

Kunstnersamtale med Anne Thomassen og Gabriel Johann Kvendseth

KUNSTNERSAMTALE

kvendsethloremaster_detalj

Moderator: Philip Buer Elvegård

Bakgrunn for kunstnersamtalen er utstillingene DE GRUNNLEGGENDE BESTANDDELER av Anne Thomassen og KINGDOM OF THINGS av Gabriel Johann Kvendseth. 

Anne Thomassen arbeider i hovedsak med skulptur og installasjon.
Til denne utstillingen vil hun vise arbeider i porselen og steingods. Thomassen kommenterer strukturer i samfunnet og tendenser i populærkulturen. Landskapet, tegneserien, fiksjonen og referansene til naturvitenskapene er tydelig tilstede i flere av Thomassens arbeider.
De balanserer ofte i krysningspunktet mellom det virkelige og det uvirkelige: fra konstruksjon til dekonstruksjon,fra idyll til kaos, fra flytende til fast form, fra todimensjonale til tredimensjonale rom. Thomassen tok hovedfag i keramikk ved Kunsthøgskolen i Bergen i 2000. Hun er en del a kunstner- og kuratorgruppen TEMP.

Gabriel Johann Kvendseth arbeider i skjæringspunktet mellom kunst og håndverk. Referansene er ofte våpen, verktøy, skapelse, ødeleggelse, urkultur og popkultur. Han har opparbeidet en særegen materialforståelse basert på tilgangen til avfalls-, gjenbruks- og naturmaterialer. Arbeidene tilvirkes vanligvis med et beskjedent utvalg håndverktøy. Kvendseth fullførte master ved Kunst – og Designhøgskolen i Bergen i 2013.

 

:
28.05 2016 – 15.00

Kunstnersamtale

Jonas B. Evensen, Lena Mari Skjoldal Kolås og Sølve Westli

Velkommen til kunstnersamtale med Jonas B. Evensen, Lena Mari Skjoldal Kolås og Sølve Westli på KRAFT! Bakgrunnen for samtalen er utstillingen SMAKEBITER FRA MØBELMESSENE I STOCKHOLM OG MILANO.
Lørdag 28. mai, kl. 15.00 i Prosjektrommet

Les mer om Kunstnersamtale

:
5.02 2016 – 18.00

UTSTILLINGSÅPNING

IDEAL LAB

Vi ønsker hjertelig velkommen til utstillingsåpning fredag 5. februar kl 18 på KRAFT – rom for kunsthåndverk. Les mer om UTSTILLINGSÅPNING

:
18.11 2015 – 17.00

I SHOULD HAVE KNOWN BETTER PART II

NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE 40 ÅR

I anledning Norske Kunsthåndverkere sitt 40-års jubileum inviterer vi til andre og siste del av foredragsrekken I SHOULD HAVE KNOWN BETTER på KRAFT – rom for kunsthåndverk i regi av Kiyoshi Yamamoto.
Les mer om I SHOULD HAVE KNOWN BETTER PART II

:
13.11 2015 – 18.00

UTSTILLINGSÅPNING

INGRID ASKELAND OG KIRSTI VAN HOEGEE

Vi ønsker hjertelig velkommen til utstillingsåpning fredag 13. november kl 18 på KRAFT – rom for kunsthåndverk. Les mer om UTSTILLINGSÅPNING

:
21.10 2015 – 17.00

I SHOULD HAVE KNOWN BETTER PART I

NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE 40 ÅR

I anledning Norske Kunsthåndverkere sitt 40-års jubileum inviterer vi til en foredragsrekke på KRAFT – rom for kunsthåndverk i regi av Kiyoshi Yamamoto.  Les mer om I SHOULD HAVE KNOWN BETTER PART I

:
6.10 2015 – 9.30

HIMMELFARERE

WORKSHOP MED REGIEN COX (DKS)

Regien Cox holder workshopen Himmelfarere for småskolen i Bergen gjennom Den Kulturelle Skolesekken. Forbeholdt skoler i Bergen Kommune. Les mer om HIMMELFARERE

:
2.10 2015 – 18.00

UTSTILLINGSÅPNING

ANNE LÉGER

Vi ønsker hjertelig velkommen til utstillingsåpning fredag 2. oktober kl. 18 på KRAFT – rom for kunsthåndverk. Les mer om UTSTILLINGSÅPNING

:
26.09 2015 – 14.00

KUNSTNERSAMTALE

JANNE NES & KARINA NØKLEBY PRESTTUN

I forbindelse med utstillingen BERQVAM, FRANTZEN, IGLAND, NES, NØKLEBY PRESTTUN på KRAFT inviterer vi til kunstnersamtale ledet av Erik Friis Reitan med kunstnerne Janne Nes og Karina Nøkleby Presttun. Les mer om KUNSTNERSAMTALE

:
14.08 2015 – 18.00

UTSTILLINGSÅPNING

BERQVAM, FRANTZEN, IGLAND, NES, NØKLEBY PRESTTUN & HELENE KORTNER

Vi ønsker hjertelig velkommen til utstillingsåpning fredag 14. august kl. 18.00 på KRAFT – rom for kunsthåndverk. Les mer om UTSTILLINGSÅPNING

:
27.06 2015 – 15.00

KUNSTNERSAMTALE

AURORA PASSERO

I forbindelse med utstillingen Liquid Territory på KRAFT – rom for kunsthåndverk inviterer vi til samtale mellom Aurora Passero og Erik Friis Reitan lørdag 27. juni kl. 15.00. Les mer om KUNSTNERSAMTALE

:
8.05 2015 – 18.00

UTSTILLINGSÅPNING

AURORA PASSERO, ANNIKA ISAKSSON PIRTTI og GEORGIA RODGER

Vi ønsker hjertelig velkommen til utstillingsåpning fredag 8. mai kl 18 på KRAFT – rom for kunsthåndverk.

Les mer om UTSTILLINGSÅPNING

:
13.03 2015 – 18.00

UTSTILLINGSÅPNING

SMAKEBITER FRA STOCKHOLM FURNITURE FAIR

Vi ønsker hjertelig velkommen til utstillingsåpning fredag 13. mars kl 18.00!

Les mer om UTSTILLINGSÅPNING

:
6.02 2015 – 18.00

UTSTILLINGSÅPNING

ANNA TALBOT & INGEBORG RESELL ELIESON

Vi ønsker hjertelig velkommen til utstillingsåpning fredag 6. februar kl. 18.00. Les mer om UTSTILLINGSÅPNING

:
22.11 2014 – 12.00

ÅPNING AV POP UP-BUTIKK

Lørdag 22. november åpner KRAFT – rom for kunsthåndverk POP UP-butikk i Prosjektrommet. Vi kickstarter julestemningen med gløgg, pepperkaker og klementiner. Butikken står ut januar 2015 – VELKOMMEN!

Les mer om ÅPNING AV POP UP-BUTIKK

:
14.11 2014 – 18.00

UTSTILLINGSÅPNING

LILLIAN DAHLE & FELIEKE VAN DER LEEST

Vi ønsker hjertelig velkommen til utstillingsåpning fredag 14. november kl. 18.00.

Les mer om UTSTILLINGSÅPNING

:
31.10 2014 – 18.00

UTSTILLINGSÅPNING

100% KHiB - DEL 2

Vi følger opp bachelorstudentenes utstilling i Prosjektrommet, og åpner 100% KHiB – Del 2. Utstillingen består av objekter som er laget av designere med tilknytning til Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Velkommen!

Les mer om UTSTILLINGSÅPNING

:
9.10 2014 – 18.00

UTSTILLINGSÅPNING

100% KHiB - DEL 1

Vi innleder oktober måned med ny utstilling i Prosjektrommet. 100% KHiB – DEL 1 viser rykende ferske lamper designet av studenter fra avdeling for design ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen.

Les mer om UTSTILLINGSÅPNING

:
3.10 2014 – 18.00

UTSTILLINGSÅPNING

REGIEN COX & RUNA VETHAL STØLEN

Vi ønsker hjertelig velkommen til utstillingsåpning fredag 3. oktober kl. 18.00.

Les mer om UTSTILLINGSÅPNING

:
12.09 2014 – 18.30

PERFORMANCE: KIYOSHI YAMAMOTO

Kunstneren Kiyoshi Yamamoto arrangerer en performance i forbindelse med åpningen av sin utstilling THIS IS NOT THE RIGHT COLOR i Prosjektrommet på KRAFT.

Les mer om PERFORMANCE: KIYOSHI YAMAMOTO