Loading Events
:
22.09 2017 - 29.10 2017

ARKIVET / Verdiløs

Putte H. Dal, Hilde Dramstad, Elsie-Ann Hochlin, Camilla Luihn & Ella Heidi Sand

Utstillingsåpning fredag. 22. september kl 18-20
Kunstnersamtale ARKIVET ved Putte H. Dal, lørdag 23. september kl13.00

ARKIVET er en kunstnergruppe bestående av Putte H. Dal, Hilde Dramstad, Elsie-Ann Hochlin, Camilla Luihn og Ella Heidi Sand. Som smykkekunstnere har de hvert sitt kunstneriske særpreg. Felles for gruppen er at de gjerne jobber temabasert og har en konseptuel tilnærming til faget. Siden gruppen ble dannet i 2014 har de stilt ut en rekke steder i Norge og internasjonalt.

Med prosjektet Verdiløs ønsker gruppen å belyse hvordan verdi oppfattes i dagens samfunn. Hva gjør noe verdifullt? Hva er verdiløst? ARKIVET fremmer et visuelt og mentalt assosiasjonsrom for en diskurs om hvilke sosiale og økonomiske mekanismer som styrer hva som anses som verdifullt. ARKIVET fremhever det kommunikative med smykker og velger å fortelle noe om menneskeverd, politiske aspekter, selvfølelse og miljø.

Foto: Refusert, Avslag, Utvist av Camilla Luihn