Loading Events
:
31.01 2020 - 29.03 2020

Ut av det blå

Astrid Sleire

Utstillingen Ut av det blå viser abstrakte objekter som sammenstilt kan gi assosiasjoner til et mer fundamentalt og konkret landskap. Objektene er deler av former modellert i leire. Etter første oppbygging blir delene dekonstruert, slik at nye former oppstår gjennom å bryte opp opprinnelsen for objektet.

Formene er brent og påført underglasurfarge som gir en tørr ru overflate. De keramiske arbeidene kan sees på som fragmenter som refererer til omgivelser i forandring, det som forblir uferdig, men stadig er under utvikling.

Astrid Sleire jobber skulpturelt med leire. Hun har hovedfag i keramikk fra Statens Høgskole for Kunsthåndverk og Design i Bergen i 1988 og har deltatt med arbeider på inviterte og juryerte utstillinger både nasjonalt og internasjonalt. Arbeidene er innkjøpt av institusjoner og museer, og hun har utført flere offentlige utsmykkingsoppdrag. Til daglig arbeider hun i sitt atelier på cs55 og som Førsteamanuensis på fordypningsområdet keramikk og leire, Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst, UiB.

Utstillingen er støttet av Regionale prosjektmidler, Bergen kommune og Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV)

Foto: Øystein Klakegg