Loading Events
:
31.10 2017 - 5.11 2017

Come to Finland

Reiseplakater fra årene 1890-1950

Utstillingen “Come to Finland” består av reproduserte reiseplakater fra Finland, og er en del av markeringen ”Finland 100 år”.

Vinteren 2017, ved planleggingen av markeringen av Finlands 100 år som selvstendig stat, fikk Norsk-finsk forening i Bergen tilbud fra Come to Finland Publishing Ltd. om å motta reproduksjoner av kunstplakater fra utstillingen med originalplakater som da ble vist ved Nasjonalmuseet i Helsingfors. Plakatreproduksjonene vises nå for første gang i Norge, og er et utvalg fra plakatsamleren Magnus Londén sin omfattende samling originalplakater.

Utvalget er fra årene 1890-1950 og viser hvordan Finland i disse årene ønsket å profilere seg som et eget, spennende reisemål. De eldste plakatene, fra henholdsvis 1893 og 1909, er laget mens Finland ennå var del av keiserdømmet Russland. Under første verdenskrig var behovet for reklameplakater begrenset, men på 1930-tallet blomstret turistnæringen, og som i finlandsturismens første år, ble flere av Finlands mest berømte kunstnere engasjerte for å lage forlokkende plakater i tidens stil. I krigsårene 1939–44 hadde kunstnerne naturlig nok annet å tenke på enn å lage turistreklame. Men i etterkrigsårene begynte man igjen å ane en våknende selvtillit, og humor kom inn som et nytt aspekt ved plakatene. Hver plakat har sin lille fortelling som man lese ved siden av den enkelte plakat, og samlet forteller dette en anderlededs side av Finlands historie.

Utstillingen er støttet av Come to Finland Publishing og Bergen kommune.

I KRYPTEN viser vi billedserien “100 år – 100 gjenstander”.
Billedserien 100 år – 100 gjenstander viser gjennom de utvalgte gjenstandene – et bilde for hvert år av selvstendighet – Finlands 100-årige historie. En gjenstand fra Finland betyr i denne konteksten ikke bare ”Made in Finland” men fremfor alt ”Life in Finland”. Mye viser designprodukter, innen industri eller kunsthåndverk, fra de enkelte årene, men noe har også mer allmennmenneskelige referanser. Det gjelder særlig begynnelsen av selvstendighetsperioden i 1917, de vanskelige første selvstendighetsårene, krigsårene 1939 – 1944 samt de nærmeste årene etter krigen. I disse årene var der lite tid for design og kunstnerlig virksomhet. Utstillingen begynner derfor med et bilde av et barkebrød. I 1917 herjet ennå 1.verdenskrig ute, kornhøsten slo feil og det var sult i landet, noe som medførte stor sosial uro. I 1918, det første året etter selvstendighetserklæringen, brøt det ut en blodig borgerkrig, noe som skulle prege landet i årevis fremover. Dette illustreres av bildet som er knyttet til 1918- en granatspiss. Utstillingen viser ellers flere kjente gjenstander som mange har sett eller kanskje eiet tilsvarende selv. Det siste bildet – året 2017- viser innholdet i ”babypakken” som alle nybakte mødre får gratis.

Billedserien er laget av Finske Estlandsinstituttet som 100-årsgave til Finland, og en større utstilling med alle gjenstandene som i billedform ruller frem på skjermen, er på vandring i Europa. Den har vært vist i Oslo i september i år. Den store utstillingen er kuratert av forfatter Anna Kortelainen og designer Pekka Toivanen.