Loading Events
:
13.05 2016 - 7.08 2016

FARLIG HVERDAG

DAVID CALDER

Calder vil i Hvelvet vise en serie av åtte tankevekkende verk som reflekterer over mellommenneskelige relasjoner og risikoer i vårt daglige liv. Utstillingen søker å gi et annerledes innblikk i hverdagens farer. Verkene er i hovedsak utformet som metallobjekter i mindre format.

Calder er født i Mexico, vokst opp i England og har delt ateliér i Norge sammen med Linnéa Blakeus Calder siden 1982. Hans virke spenner fra mindre arbeider i smykkeformat til større offentlige oppdrag. Materialene han benytter varierer fra ulike typer metaller til tre, plast, corian og gips.

In the Vault, Calder will show a series of eight thought-provoking works reflecting on interpersonal relations and risks in our daily lives. The exhibition seeks to give a different glimpse into everyday dangers. The works are primarily formed as metal objects in small format.

Calder was born in Mexico, grew up in England, and has run his studio in Norway together with Linnéa Blakeus Calder since 1982. His practice spans from smaller works in jewellery formats to bigger public commissions. The materials he uses vary from different types of metals, to wood, plastics, corian and plaster.

P6220137 P6220140 P6220142 P6220148 P6220149 P6220151 P6220152 P6220153 P6220155 P6220157 P6220158 P6220164 P6220166