Loading Events
:
5.05 2014 - 8.06 2014

DEMIURG

David Bielander

Slik tingene umiddelbart fremstår i David Bielanders forunderlige verden, viser de seg ved neste øyekast å kunne fremstå som noe helt annet. Som en sann demiurg (håndverker/verdensskaper) har han forvandlet tegnestifter til fiskeskjell, teskeier til biller, stolrygger til pølser og kaffekanner til elefanter, og i tillegg ordnet dem i fem tablåer: Stilleben, Europeisk fjellandskap, Ormegård, Speilkabinett og Fiskedam. Skjerper du oppmerksomheten enda mer vil du oppdage at i tillegg til å illudere forskjellige dyr, planter og matvarer, har disse gjenstandene også en funksjon som smykker eller objekter. Pølsene er egentlig et halskjede, rekene et armband, salamiskiven en brosje. Synsbedraget tjener til å skjerpe vår oppmerksomhet.

Demiurg ble til i forbindelse med tildelingen av den internasjonale smykkeprisen Françoise van den Bosch Prize 2012 til David Bielander. Utstillingen inneholder arbeider fra 20 års virke.

David Bielander (f. 1968, Basel) bor i dag i München, Tyskland.

Utstillingen er kuratert av MMKA, Museum voor Moderne Kunst Arnhem Design: Studio Aandacht, Nederland etter en idé av David Bielander. Prosjektleder for KRAFT: Jorunn Veiteberg.

 

As things emerge in David Bielander’s peculiar world, a second glance shows these things to be completely different than they first appeared. As a true demiurge (craftsman/world-creator [verdensskaper]), he has changed thumbtacks into fish scales, tea spoons into beetles, the backs of chairs into sausages, and coffee pots into elephants, organising them under five tableaux: Still Life, European Forest, Snake Pit, Hall of Mirrors, and Koi Pond.

When focussing your attention even harder you will notice that, in addition to alluding to different animals, plants, and foods, thesethingsalso function as jewellery or objects. The sausages are actually a necklace, the shrimps a bracelet, the slice of salami a brooch. The optical illusions serve tosharpen our attention.

Demiurg came to be in connection with the international jewellery prize – Françoise van den Bosch Prize – which was awarded to Bielander in 2012. The exhibition consists of work from twenty years of practice.

David Bielander (b. 1968, Basel) lives and works in Munich, Germany.

The exhibition is curated by MMKA, Museum voor Moderne Kunst Arnhem. Designed by Studio Aandacht, The Netherlands after an idea by David Bielander. Project manager for KRAFT: Jorunn Veiteberg.

 

demiurg3  demiurg5  demiurg7