Loading Events
:
24.06 2014 - 7.09 2014

EAT THIS 1

Enkelte mener det funksjonelle kunsthåndverkets tid er over, andre vil si at vi står fremfor en renessanse og fornyet interesse for faget. Tidligere var førstehåndskunnskap om håndverk og materialer en ren nødvendighet, mens det i dagens globale industrisamfunn utgjør en eksklusiv og verdifull motsats til masseproduksjonen. Kunsthåndverket er unikt, nært og personlig og knyttes opp mot en økt interesse for det kortreiste og bærekraftige.

Utstillingen Eat This 1 i Prosjektrommet denne sommeren tar utgangspunkt i dette. Et utvalg fat, kopper, mugger, vaser og begre produsert på Vestlandet av noen av båre fremste keramikere danner grunnlaget for en borsetting for tolv personer. I tillegg til arbeider av Magni Jensen, Norvald Hemre og Elisa Helland-Hansen, er bordsettingen supplert med blåste glass fra Hett Glass/Yngve Havstad.

Magni Jensen Keramikk
www.norvaldhemre.no
www.elisahh.no
www.hett.no

 

Some argue that the time of functional craft has passed, others say we stand before a renaissance and renewed interest in the discipline. Previously, first-hand knowledge of crafts and materials was a necessity, while in today’s global and industrial society it constitutes an exclusive and valuable counterpoint to mass-production. Crafted goods are unique, personal, and are tied to a renewed interest in local production and sustainability.

The exhibition Eat This 1 in the Project Room this summer is based around this. A selection of plates, mugs, jugs, vases, and cups produced in the West region of Norway by some of our leading ceramisists forms the basis for a table setting for twelve people. In addition to works by Magni Jensen, Norvald Hemre, and Elisa Helland-Hansen, the table setting is supplemented with blown glass by Hett Glass/Yngve Havstad. 

Magni Jensen Keramikk
www.norvaldhemre.no
www.elisahh.no
www.hett.no

 

Eat This13 Eat This12