Loading Events
:
13.11 2015 - 23.12 2015

FOREVER YOUNG

INGRID ASKELAND

(scroll down for English)

Ingrid Askeland jobber med folkelige objekter som representerer samfunnets åndelige og moralske forfall, og som både deltaker og observatør tar hun utgangspunkt i sine hobbyer; fylla og TV-titting. Drikkeflasker forvandles til overdimensjonerte nipsfigurer i brukskunstmaterialet keramikk, og de transformeres til formidlere av snuskete historier gjennom selvbiografisk satire i en samfunnskritisk kontekst.

Til utstillingen Forever Young viser Askeland et utvalg arbeider laget mellom 2008 og 2015. Hun har invitert med seg gjestekunstner Elin Aasheim.

Ingrid Askeland og Elin Aasheim har gjennom mange år delt atelier og interesser, og utstillingen på KRAFT er et samarbeidsprosjekt i keramikk bestående av tre deler: signaturarbeider av hver kunstner, arbeider hvor de forbryter seg på hverandres kunstneriske uttrykk, samt samarbeidet og tittelverket Forever Young

Forever Young viser en brun barsituasjon med forskjellige karakterer sittende på høye barkrakker og liggende på gulvet. Hver gjest har sin egen tittellåt fra sideprosjektet Knullekassetten. Dette er en opptakskassett med hits fra 80- og 90-tallet, tatt opp på gamlemåten fra Radio Norge. 

Blant gjestene finnes også portretter de har gjort av hverandre. Aasheim gir sin tolkning av Askeland i The Loner, en lengtende og gitarrunkende ballade av Gary Moore. Den dekadente og harry Addicted To Love av Robert Palmer har blitt til verket The lights are on, but you’re not home, der Askeland portretterer Aasheim på fest. Vi møter i tillegg søkende Hello, puslete Father Figure og triste I Would Do Anything For Love (But I Won’t Do That) med flere.

Knullekassetten spilles i galleriet under utstillingsperioden.

Ved å forevige seg selv på en heller uflatterende måte, tonesatt til et utslitt, banalt og svulstig soundtrack fra den gang de var unge, udødeliggjøres karakterene til bittersøte ’guilty pleasures’. 

Mørket lurer – det er livet og døden.

 

Ingrid Askeland works with popular folk objects that represent society’s spiritual and moral decline. As both participant and observer she takes her starting point in her own hobbies: drunkenness and watching TV. Drinking bottles are transformed into over-dimensional ceramic knickknacks, functioning as mediators of sordid stories by way of autobiographical satire in a context of social criticism.

For the exhibition Forever Young, Askeland presents a selection of works made between 2008 and 2015. Elin Aasheim has been invited to take part as a guest artist. 

Askeland and Aasheim have for many years shared both a studio and interests; the exhibition at KRAFT is a collaborative project in three parts: signature works by each artist, works where they violate each others artistic expression, and the collaborative title work Forever Young

Forever Young shows a pub situation with different characters sitting on high bar stools and lying on the floor, each having their own soundtrack from the side-project Knullekassetten [The Fuck Cassette], a cassette tape with hits from the 80s and 90s recorded from Radio Norge.

Amongst the guests we also find portraits Askeland and Aasheim have made of each other. Aasheim interprets Askeland in The Loner, a yearning guitar-wanking ballad by Gary Moore. The decadent and tacky Addicted To Love by Robert Palmer has turned into the work The lights are on, but you’re not home, where Askeland portrays Aasheim partying. We also meet the searching Hello, the puny Father Figure and the sad I Would Do Anything For Love (But I Won’t Do That) amongst others.

Knullekassetten [The Fuck Cassette] will be played in the gallery throughout the exhibition period.

By capturing themselves in a rather unflattering way, to the tones of an exhausted, banal, and pompous soundtrack from the time when they were young, the characters are immortalised as bittersweet guilty pleasures. 

Darkness lurks – it is life and death.