Loading Events
:
10.06 2016 - 31.07 2016

HANSEartWORKS

I SAMARBEID MED HANSADAGENE

Som et symbol på handel, regelverk og kunstneriske muligheter, er kunstnere innen alle disipliner fra de hanseatiske byene invitert til å sende inn arbeider med fokus på håndverk og materialitet til HANSEartWORKS 2016. Det begrensende formatet av en europall danner en felles ramme for samtlige verk.

Under Hansadagene (9.–12. juni) samarbeider galleriene KRAFT og S12 med Bergen kommune om gjennomføringen av den kuraterte/juryerte utstillingen med til sammen 17 kunstnere fra 14 byer og fem land. Utstillingen vil pågå i de to gallerienes lokaler, samt ulike lokaliteter knyttet til Hansadagene rundt om i byen. I etterkant av Hansadagene samles et utvalg verk i de to gallerienes lokaler for resten av utstillingsperioden.

 

As a symbol for trade, regulations and artistic possibilities, artists working in all disciplines from the Hanseatic cities are invited to submit works focussing on craft and materiality to HANSEartWORKS 2016. The limited format of a Euro-pallet creates a shared framework for all of the works. 

During the Hanseatic Days (June 9–12), the galleries KRAFT and S12 collaborate with Bergen Municipality on the execution of the curated/juried exhibition consisting of 17 artists from 14 cities and five countries. The exhibition will be held in the venues of the two galleries, as well as in different places connected to the Hanseatic Days around the city. Following the Hanseatic Days, a selection of works will be on view in the galleries for the rest of the exhibition period.