Loading Events
:
1.02 2019 - 10.03 2019

INGEBORG BLOM ANDERSSKOG

One Line One Circle

One Line One Circle

Ingeborg Blom Andersskog eksperimenterer med kropp, materiale og rom, der arbeidet oppstår i relasjon mellom disse. Handlingen og tiden sammen med materialet spiller en viktig rolle, der denne dialogen med våre egenskaper og begrensninger, fungerer som en ramme. Inspirert av filosofien Slow Art bruker hun repetisjon og danner regler som styrer utviklingen av arbeidet. Disse kan fungere som ritualer.

I Prosjektrommet viser Ingeborg flere nye arbeider der hun eksperimenterer med streken og sirkelen. Streken visualiserer bevegelse, og fungerer som en dokumentasjon på adferd; et møte mellom kropp, materiale og rom. Gjennom en tegne-performance der enkle linjer repeteres, påvirker hver lille bevegelse arbeidets utforming. Sirkelen rommer alt og ingenting. Andersskog interesserer seg for hva det vil si å gjøre ingenting, og hva det betyr og innebærer. Gjennom arbeidene sine tester hun ut ulike måter å forholde seg til begrepet tid.

Ingeborg Blom Andersskog (f. 1983, Kongsvinger)  fullførte en master i kunst i 2015 ved Kunsthøgskolen i Bergen. De siste årene har hun hatt utstrakt utstillingsvirksomhet med separatutstillinger i Malaga og Hong Kong, samt gruppeutstillinger i Norge, Sverige, Danmark, Skottland, Shetland, Berlin, Athen,  Australia og Japan. Arbeidet hennes har blitt kjøpt inn av Koro.

Utstillingen One Line One Circle er støttet av Regionale prosjektmidler for visuell kunst.

 

English:

INGEBORG BLOM ANDERSSKOG

ONE LINE ONE CIRCLE

Ingeborg Blom Andersskog experiments with body, materials and space and it is the relation between them where her work evolves. The action and time spent with the material are vital. Completed works look to frame the ongoing dialogue between our skills and limitations. Inspired by the philosophy Slow Art, she uses repetitions and creates rules which guide the progress in her work. They can function as rituals.

In the Project-room Ingeborg exhibits new works from her experimentation with Line and Circle. The Line visualizes movement and functions as a documentation of behavior, an encounter between body, material and space. In a drawing performance where simple lines are repeated, every small movement influences the outcome of the artwork. The Circle contains all or nothing. Andersskog is fascinated by the meaning of doing nothing. What does it hold and mean? Through her works, she tests different ways of approaching the concept of Time. In her work Breathing Circle 100 – 1000, we can see this. Andersskog draws circles during a time-span of 100 – 1000 seconds ( 100, 200, 300… ) in 10 different works. The Line is affected by the time she uses to draw it, in some works a change in breath can be noticeable.

Ingeborg Blom Andersskog ( born in 1983 in Kongsvinger ) completed her MA in 2015 at the Bergen Academy of Fine Arts. In recent years she has had several exhibitions; solo-exhibitions in Malaga and Hong Kong and group-exhibitions in Norway, Sweden, Denmark, Scotland, The Shetland Islands, Berlin, Athens, Australian and Japan. KORO has purchased her works.

The Exhibition One Line One Circle is being supported by Regional funding for visual arts.