Loading Events
:
6.02 2015 - 15.03 2015

NINETEEN TWEETS

INGEBORG RESELL ELIESON

Med sitt organiske formspråk lager Ingeborg Resell Elieson skulpturelle objekter av gjenbruksmaterialer, kapp og avfall. Arbeidene består av gjenkjennelige detaljer, som dekonstrueres, for senere å oppstå i ny form.

På nettstedet Twitter trekkes det en parallell mellom det menneskelige språk og fuglekvitter som kommunikasjonsform. Gjennom arbeidene, eller fuglene, tar Elieson opp behovet for å formidle tanker, erfaringer og idéer gjennom objektene sine – vi møter 19 små beskjeder med et ønske om å kommunisere.

Ingeborg Resell Elieson er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo, med en bachelor og master i kunstfag. Hennes siste utstillinger inkluderer Aftermath of Art Jewellery, Villa Stuck, München, 2013; Kunsthåndverk 2013, Kunstindustrimuseet, Oslo; og Collect, Saatchi Gallery, London, 2013. Elieson er også innkjøpt av Fondet for Norsk Kunsthåndverk i 2013.

www.ingeborgelieson.com

 

In her organic formal language, Ingeborg Resell Elieson creates sculptural objects from reusable materials, offcuts and waste. The works consist of recognizable details that are deconstructed for later to appear in another form.

The online social platform Twitter draws a parallel between the human language and bird twittering as forms of communication. Through the works, or birds, Elieson addresses the need to express thoughts, experiences and ideas through her objects – we encounter 19 small messages with a desire to communicate.

Ingeborg Resell Elieson has a bachelor and master degree from Oslo National Academy of the Arts. Her latest exhibitions include Aftermath of Art Jewellery, Villa Stuck, Munich, 2013; Kunsthandverk 2013, The Museum of Decorative Arts and Design, Oslo; and Collect, Saatchi Gallery, London, 2013. Elieson is also collected by the Fund for Norwegian Crafts in 2013.

www.ingeborgelieson.com

 

web_Kraft1

web_Kraft2

web_Kraft3