Loading Events
:
6.02 2015 - 15.03 2015

INTO THE WOODS

ANNA TALBOT

Anna Talbot tilhører en ny generasjon av smykkekunstnere i Norge som står for en nyorientering innen feltet. Det er mange referanser i hennes arbeider til postmodernismens brudd med funksjons- og skjønnhetsorienterte smykker på 1980-tallet, både med hensyn til bruk av readymades og uedle materialer.

I motsetning til postmodernismens behov for å tydeliggjøre bruken av uedle materialer og readymades, sidestiller Talbot alle materialene og gir dem lik status. Hennes smykker fremstår dermed ikke som komposittarbeider, men utgjør en harmonisk helhet. Hennes utgangspunkt er å foredle, eller oppvinne den prefabrikkerte gjenstanden og materialet, og å omforme dem til et objekt med kunstnerisk verdi.

Talbots arbeider er også eksempler på at ornamentet er tilbake i smykkekunsten. Hun utviser noe som kan betegnes som en ‘barokk’ ornamentglede som forsterkes med friske farger og dybdevirkning i komposisjonen. Mange av hennes halssmykker er som en teaterscene omkranset av florale ornamenter og motivene kan leses som scenografiske arrangementer. De er stillbilder fra fremførelser av eventyr ofte ‘befolket’ av dyre- og menneskeskikkelser. Scenene kan tolkes inn i en pastoral maleritradisjon, med romantiske og harmoniske skildringer om et fredelig liv i naturen. Det er imidlertid en uhyggestemning i hennes billedfremstillinger som pirrer ens nysgjerrighet og åpner opp for personlige tolkninger av hennes scenografi.

Av Knut Astrup Bull

Anna Talbot er en av våre fremste smykkekunstnere. Hun er utdannet ved London Metropolitan University og Kunsthøgskolen i Oslo, og hennes seneste utstillinger inkluderer From the Coolest Corner, utstillingsturné, 2013-2015; Story Art, Tendenser, Galleri F15, Moss, 2014; og Collect, Saatchi Gallery, London, 2013. Talbot er også innkjøpt av Fondet for Norsk Kunsthåndverk i 2010 og 2011.

www.annatalbot.com

 

Anna Talbot belongs to a young generation of jewellery artists in Norway who represents a new orientation within the field. There are many references in her work to the 1980s’ postmodern reaction against merely functional or ornamental jewellery, a reaction that manifested itself in the use of ready-mades and alternative materials. Unlike the postmodernists, however, who often stressed the use of non-precious or prefabricated materials, Talbot juxtaposes materials of all kinds, treating them with equal value. What she emphasizes is the process of refining ready-made objects and materials, taking this as a starting point for the creation of meaningful jewellery.

Talbot’s work are clear testimony to the return of ornamentation in contemporary jewelry. They exemplify what can be described as a baroque joy in ornamentation, enhanced with lively colours and a profundity of composition. Many of her necklaces are like theatrical scenes with surrounding floral arrangements, tableau settings that capture single moments from performances of fairytales often ‘inhabited’ with animals and human figures. These scenes could be compared to the pastoral tradition in painting, which depicted romantic and scenic situations against the backdrop of nature. Even so, one notices hints of something indefinable and sinister that pricks one’s curiosity and invite more personal interpretations of these scenes. 

By Knut Astrup Bull

Anna Talbot is one of our most renowned jewellery artists. She has her education from London Metropolitan University and the Oslo National Academy of the Arts, and her latest exhibitions include From the Coolest Corner, exhibition tour, 2013-2015; Story Art, Tendenser, Galleri F15, Moss, 2014; and Collect, Saatchi Gallery, London, 2013. Talbot is collected by the Fund for Norwegian Crafts in 2010 and 2011.

www.annatalbot.com

web1_Laila_Meyrick_Velour.no
© Laila Meyrick / velour.no

web2_Laila_Meyrick_Velour.no
© Laila Meyrick / velour.no

web3_Laila_Meyrick_Velour.no
© Laila Meyrick / velour.no

web4_Laila_Meyrick_Velour.no
© Laila Meyrick / velour.no