Loading Events
:
27.09 2018 - 4.11 2018

INVITERT N°1

tête-à-tête // Heidi Bjørgan og Åsa Jungnelius

Utstillingen INVITERT N°1 er en duo-utstilling, en samtale og et møte mellom Heidi Bjørgan og Åsa Jungnelius sin kunstneriske praksis. Samarbeidet skaper tablåer der deres iscenesettelser gir liv og bevegelse til objektene. Begge har et felles intuitivt språk, men arbeider i ulike materialer. Mange av dere objekter kan minne om kvinnekroppens erfaringer og ha klare seksuelle referanser. 

På 00-tallet møttes de under utdanningen på Konstfack i Stockholm, en tid da kunsthåndverket og arbeidet med materialet på mange måter fremdeles var bundet av tradisjonelle uttrykksformer. Siden har de begge bevisst funnet sin egen vei i arbeidet med materialet og hatt behov for å utvikle konteksten materialet står i. De bidrar til en kritisk samtale om vår samtid gjennom deres arbeid som kunstnere og også via deres kuratoriske praksis. Dette er første gang Bjørgan og Jungnelius stiller ut sammen. Sammen skaper de en utstilling på KRAFT der transformasjonen av utstillingsrommet og dialogen mellom objektene synliggjør deres tankesett og arbeidsmetode.

Heidi Bjørgan (1970) har bidratt til en fornyelse av diskursen knyttet til kunsthåndverk i norsk sammenheng, både gjennom sitt arbeid som kunstner, og gjennom sin virksomhet som kurator. I Bjørgans keramiske arbeider åpner saftige farger og svulmende former for en sensualitet som gir klare referanser til kroppen og til det sanselige. De unike arbeidene utarbeides gjennom omarbeiding og deformering av perfekt hånddreide sylinderformer og sylindrer laget i ekstruder. Alle sporene etter ferdigheter viskes deretter ut gjennom en eksperimentell metode som bryter med etablerte normer og regler, og som gir rom for nye teknikker og effekter. Som kurator er hun kjent for å iscenesette utstillingsrom, hvor Peter Greenaway og Robert Wilson er noen av hennes inspirasjonskilder. I 2015 mottok hun statens 10-årige arbeidsstipend for etablerte kunstnere (tidligere GI). Hun er blant annet innkjøpt av Victoria og Albert Museum (London), Nasjonal Museet, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, KODE, private samlinger i inn og utland og Utenriksdepartementet. 

 Åsa Jungnelius (1970) er kunstner (MFA) og lektor på Konstfack, basert i Stockholm og Månsamåla. Hennes arbeid er ofte materialbundet og beveger seg mellom interiøret og monumentalformatet der det materielle språket undersøker relasjonen mellom våra kroppar, objektet vi omgir dem med og rommet de sammen agerer i. Materialets konstante posisjonering mellom det økonomiske, det sosiale, det politiske og det økologiske beskriver forutsetningene for vår tid som vi lever i. Objektet blir til en form av fetischer over oss som individer og vår samtid. Jungnelius er kunstnerisk leder og initiativtager for Residence-In-Nature som er med på Luleå Biennale med Mammas hus i Lainio (2018). Hun arbeider for tiden med det offentlige verket, Snäckan, som rommer hele stasjonen Hagastaden ved utbyggingen av Nya Tunnelbanan i Stockholm (2016). Hennes arbeider er vist på Tensta Konsthall (2007), Crystal (2011), Norrköpingskonstmuseum (2011), Kalmar Konstmuseum (2013) Chamber N.Y (2017) Dunkers kulturhus (2017) og som stedsspesifikt arbeid i Hötorgshallen på oppdrag av Stockholm Konst (2013). Mellom 2007-2013 var Jungnelius ansatt ved Kosta Boda som designer. Hun var med og initiere WeWorkInAFragileMaterial (2003-2010) og driver idag LAST. Jungnelius er blant annet representert på Natonalmuseum, Röhsska museet, Statens Konstråd og i slutten av 2018 viser Jungnelius arbeider på ArkDes, Fullersta gård og Hexiangning Art Museum.

*

Ideen bak utstillingskonseptet INVITERT er utformet av kurator Kirsti van Hoegee på KRAFT Bergen. Hvert år vil en kunstner fra Norge bli invitert til å stille ut i Galleriet. Den inviterte kunstneren inviterer så en internasjonal kunstner som han/hun ønsker å samarbeide med. Duoutstillingen produseres av kunstnerne i dialog med kurator, og KRAFT vil arbeide mot en visning av utstillingen i hjemlandet til den internasjonale kunstneren i etterkant av utstillingen på KRAFT. Ved å legge til rette for denne typen samarbeid ønsker KRAFT å gi norske kunstnere muligheten til å få vist sine arbeider i utlandet og samtidig skape nye kontakter i et utvidet felt.