Loading Events
:
23.08 2019 - 20.10 2019

INVITERT N°2 – Kiyoshi Yamamoto & The Icelandic Love Corporation

Valores

(Scroll down for English)
I årets INVITERT-utstilling har Kiyoshi Yamamoto invitert med seg den anerkjente islandske kunstnergruppen The Icelandic Love Corporation. Samarbeidet fokuserer på felles arbeidsfelt og metoder som tekstil, performance, glass og trykk, der en remiks av Kiyoshis og ILCs arbeider vises sammen med nye kollaborative arbeider. Tematisk jobber kunstnerne utfra samme plattform, der diskusjonen rundt konseptet verdi er i fokus, også med tanke på kunst som en omformer av verdier.

Utstillingen er støttet av Billedkunstnernes vederlagsfond og Kulturrådet (Norsk-islandsk kultur­samarbeid).

Kiyoshi Yamamoto  bor og arbeider i Bergen, men er født i Brasil av japanske foreldre. Han tok sin mastergrad i kunst ved Kunsthøgskolen i Bergen i 2013 og har studert ved London College of Fashion og Escola de Belas Arts i Rio de Janerio. Yamamoto er representert i flere samlinger, blant annet KODE i Bergen og den norske ambassaden i Brasil. I mange år har Yamamoto latt seg inspirere av den tyske kunstneren og tekstildesigneren Anni Albers (1899–1994), som gjennom en livslang karriere utforsket tekstiler i et minimalistisk og grafisk formspråk. Albers satte flere mønstre ut i masseproduksjon, noe som har påvirket Yamamotos måte å arbeide på: Han ser ingen motsetning i at noe som er industrielt produsert, også kan oppfattes som kunst. 

Felles for Yamamotos arbeider er at de fremstår som både utforskende og sanselige, der ulike materialer og form smelter sammen til en større komposisjon. Yamamoto jobber med både skulptur, performance, vev, stofftrykk og tekstilfarging. Kunsten hans er en konstant research, og gjennom materialene uttrykker han sine holdninger på en metaforisk måte. Yamamoto utforsker særlig forholdet mellom farge og identitet, og forholdet mellom aktivisme og materiell eksperimentering.

Jóní Jónsdóttir and Eirún Sigurrðardóttir are the current members of the art collective THE ICELANDIC LOVE CORPORATION (ILC), an art group established in 1996 by three female artists: Sigrún Hrólfsdóttir (b.1973), Jóní Jónsdóttir (b.1972) and Eirún Sigurðardóttir (b.1971). Sigrún Hrólfsdóttir was a member from 1996-2016, and Dóra Ísleifsdóttir (b.1970) was a member from 1996-2001.

The Icelandic Love Corporation has actively and successfully worked in the field of visual art, both at home and abroad, using nearly all possible media—including performance, video, photography, and installation—the ILC confronts the seriousness of the world with works that blend playfulness, humor and spectacle with refreshing genuineness and subtle social critique that often incorporates ideas of traditional femininity with a feministic approach.

Their international exhibitions include ARoS Kunstmuseum Denmark, MoMA Museum of Modern Art New York, The Schirn Kunsthalle Germany, Kunsthalle Wien Vienna, Amos Anderson Art Museum Helsinki and Lilith Performance Studio Sweden.

______________________________________________
ENGLISH:

For this year’s INVITERT exhibition, Kiyoshi Yamamoto has invited the acclaimed artist group The Icelandic Love Corporation.

Their collaboration focuses on their common practices, methods and media including textiles, performance, glass and print, where a remix of Kiyoshi’s and ILC’s work is shown alongside new collaborative pieces. Thematically, the artists work from the same platform, discussing the concept of value, and art as a converter of values.

Kiyoshi Yamamoto lives and works in Bergen, but was born in Brazil to Japanese parents. He completed his master’s at the Bergen Academy of the Arts in 2013 and previously studied at the London College of Fashion and Escola de Belas Artes in Rio de Janeiro. Yamamoto’s work is in several collections, including KODE in Bergen and the Norwegian Embassy in Brazil. 

For many years, Yamamoto has been inspired by the German artist and textile designer Anni Albers (1899-1994) who, through a lifelong career, explored textiles in minimalist and graphic idioms. Albers mass-produced several patterns that have influenced Yamamoto’s way of working. Yamamoto sees no contradiction in industrially produced objects being considered art.

Common to Yamamoto’s works is that they appear both exploratory and sensory, where different materials and shapes merge into a larger composition. Yamamoto works with sculpture, performance, weave, fabric printing and textile dyeing. His art is both a constant investigation and metaphorical expression of his outlook. In particular, he explores the relationship between colour and identity, and the relationship between activism and material experimentation.

Jóní Jónsdóttir and Eirún Sigurrðardóttir are the current members of the art collective THE ICELANDIC LOVE CORPORATION (ILC), an art group established in 1996 by three female artists: Sigrún Hrólfsdóttir (b.1973), Jóní Jónsdóttir (b.1972) and Eirún Sigurðardóttir (b.1971). Sigrún Hrólfsdóttir was a member from 1996-2016, and Dóra Ísleifsdóttir (b.1970) was a member from 1996-2001.

The Icelandic Love Corporation has actively and successfully worked in the field of visual art, both at home and abroad, using nearly all possible media—including performance, video, photography, and installation—the ILC confronts the seriousness of the world with works that blend playfulness, humor and spectacle with refreshing genuineness and subtle social critique that often incorporates ideas of traditional femininity, with feministic approach.

Their international exhibitions include ARoS Kunstmuseum Denmark, MoMA Museum of Modern Art New York, The Schirn Kunsthalle Germany, Kunsthalle Wien Vienna, Amos Anderson Art Museum Helsinki and Lilith Performance Studio Sweden.