Loading Events
:
19.06 2020 - 9.08 2020

Josefine Lyche

Jærtegn

 Jærtegn: overnaturlig hendelse som oppfattes som tegn på at noe skal skje
Jærtegn er ifølge folketroen et naturlig eller overnaturlig fenomen som oppfattes som et varsel.

 Gjennom ulike kunstneriske metoder utforsker Josefine Lyche grunnleggende strukturer av skjønnhet og mystikk i naturen, mennesket og kosmos. Arbeidene hennes peker ofte mot det overnaturlige – uhåndgripelige fenomener som gjerne manifesterer seg som seremonielle spor og systemer satt inn i installasjoner. Her finner vi referanser til esoterisk filosofi, geometri, mystisisme og kunsthistorie.

Lyches installasjon Jærtegn i Hvelvet består av tre lysskulpturer i form av pyramider eller stiliserte krystaller, som vokser inn i og ut av glitrende pidestaller.  De to lysskulpturene «Sweet Night» og «Endless Delight» refererer til det profetiske diktet «Auguries of Innoncence» av William Blake som både fordrer en bevissthet om den rådende verdenssituasjonen, samt er en påminnelse om skjønnheten og harmonien vi finner i naturen og universet.  Nærmere gulvet står skulpturen «The 3 6 9 Generator» med referanse til Nikola Teslas «3 6 9 teori» om tallmagi, energi, frekvens og vibrasjon i jakten på universets mysterier. Inne i den triangulære monteren kan man skimte en stjerneliknende form. Det er en tredimensjonal representasjon av det 12.000 år gamle mystiske symbolet Sri Yantra fra Hinduismen som kombinerer matematikk og spiritualitet. «Sri» er Sanskrit for hellig, «Yantra» viser til et geometrisk mønster som representerer kosmos.

Det mørklagte Hvelvet blir kun opplyst av refleksjoner og regnbuer som kommer fra lysbrytningen i skulpturene, og Lyche ønsker å gi publikum en følelse av å tre inn i en parallell dimensjon med symboler, fenomener og forvarsler: jærtegn om en forestående hendelse eller forandring. Installasjonen kan også ses på som et drømmelandskap eller et frossent øyeblikk fra en imaginær science-fiction film. Skulpturene vil i egenskap av sine geometriske former gi publikum energi og blir på denne måten interaktive i møtet med tilskueren.

Lyche jobber stedssensitivt og installasjonen går i dialog med det tidligere bankhvelvet med de monterliknende skulpturene som peker mot opphøyde verdigjenstander og utilgjengelige verdener. Tematisk reflekterer installasjonen over menneskets søken etter å forstå verden og universet.

En overordnet målsetting i Lyches kunstneriske praksis er å la arbeidene sine virke som visuelle ladestasjoner og et positivt energifelt for tilskueren. Hun har et ønske om å rokke ved tilskuerens virkelighetsoppfatning, gjerne utover det som skjer inne i utstillingsrommet.

Utstillingen er støttet av Billedkunstnernes Vederlagsfond.

 

JOSEFINE LYCHE
In Hvelvet, Josefine Lyche (b.1973) is showing three site-sensitive light sculptures in the form of pyramids or stylized crystals, that grow in and out of sparkling plinths. «Jærtegn» («auguries») – which is the title of the project – is, according to folklore, a natural or supernatural phenomenon that is perceived as an omen. The blacked-out vault is only lit up by reflections and rainbows from the refraction in the sculptures, and Lyche wishes to give the audience a feeling of stepping into a parallel dimension with symbols, phenomena, and omens: auguries about a coming event or change. The installation can also be viewed as a dream landscape or a frozen moment from an imaginary science fiction film. The geometrical qualities of the sculptures will offer the audience energy, and in this way become interactive in the encounter with the observer. Lyche has an academic background in philosophy from the University of Bergen and practicing art from Oslo National Academy of the Arts. She also works as a curator.