Loading Events
:
10.04 2015 - 3.05 2015

KRUKKER OG FAT FOR MAT

Elisa Helland-Hansen

Elisa Helland-Hansen viser i utstillingen ‘KRUKKER OG FAT FOR MAT’ skåler for tilbereding, fat til servering, krukker for oppbevaring og mortere for knusing av krydder.

———

På utstillingen i KRAFT viser jeg krukker og fat som er laget for å brukes til mat.

Det nære forholdet mellom den keramiske beholder og mat har eksistert like lenge som historien til brent leire – det vil si i mer enn 10.000 år.

I en tid hvor digitale medier fyller mer av min hverdag enn før er også behovet for å arbeide med konkrete og sansbare gjenstander blitt tydeligere.

Foruten vektlegging av estetiske kvaliteter er jeg interessert i selve håndteringen av tingene og den fysiske omgangen med dem. De taktile og sanselige opplevelsene blir forsterket gjennom samhandling med gjenstandene ved tilberedelse av mat, dekking av bord og servering til måltid.

I beste fall en fysisk og mental berøring.

Elisa Helland-Hansen, april 2015

www.elisahh.no

 

In the exhibition at KRAFT I am showing jars and plates for food.

The close relationship between the ceramic container and food has existed as long as the history of burnt clay – for more than 10.000 years.

In a time where digital media fills more of my day than before, the need to work with concrete and sensible objects has become more prevalent.

Besides the emphasis on aesthetic qualities I am interested in the handling and physical dealings with the objects. The tactile and sensible experiences are intensified through the interaction with the objects through the preparing of food, the setting of the table and the serving of meals. 

At best a physical and mental touch.

Elisa Helland-Hansen, April 2015

www.elisahh.no

———

 

P1060373

P1060397

P1060404_2

P1060387_2

P1060376

P1060370_2