Loading Events
:
20.09 2017 - 20.09 2017

Kulturmoms – en panelsamtale

MED: LISE STANG LUND HENNING EIK TOMREN HELGE SKODVIN KAREN SOFIE SØRENSEN & MODERATOR SILJE BERGSVIK

KRAFT Bergen arrangerer en panelsamtale i ALVER på Litteraturhuset i Bergen onsdag 20. september kl. 19.00 – 21.30. Dette er i samarbeid med NKVN og VISP i forbindelse med Norske kunsthåndverkeres temautstilling MULTIPLY – mitt hjem som vises på KRAFT.

PROGRAM:
19.00 – 19.20 Introduksjon ved Lise Stang Lund
19.20 – 19.30 Presentasjon av panelet og moderator
19.30 – 20.30 Panelsamtale med innspill fra salen
20.30 – 21.30 Samtalen fortsetter på KRAFT. Lett servering.

DELTAKERE:
LISE STANG LUND – fungerende daglig leder i Norske Kunsthåndverkere
HENNING EIK TOMREN – advokat i Advokatfirmaet PwC i Bergen, jobber mest med selskapsrettslige spørsmål og merverdiavgift
HELGE SKODVIN – fotograf, har arbeidet for aviser, magasiner og forlag, og bl.a gitt ut boken “240 Landscape”
KAREN SOFIE SØRENSEN – daglig leder i BRAK, regionalt kompetansesenter for musikk.

Moderator: Silje Iren Bergsvik, regionleder i Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge NKVN, og fungerende daglig leder ved KRAFT

Temaet for panelsamtalen er forslaget om en felles kulturmoms, og dagens mva-ordninger for kunst og kultur. Denne kvelden vil vi belyse og diskutere dagens situasjon og problemer, med utgangspunkt i det visuelle kunstfeltet, sett i sammenheng med andre områder innen kulturlivet. Hvorfor er det pålagt 25% mva for salg av enkelte kunstneriske arbeider, mens andre er fritatt for mva? Hva eller hvem er det som skal definere hva som er kunst eller ikke? På hvilken måte er kunsten, kulturen eller samfunnet tjent med dagens ordning og hvilken effekt kan en evt. felles kulturmoms gi?

Med utgangspunkt i utstillingen og konseptet MULTIPLY ønsker vi å sette denne diskusjonen på dagsorden, og utfordre etablerte holdninger. Kan man etablere en praksis som styrker utøvernes økonomiske levekår der flere i større grad kan leve av sitt kunstneriske virke?

Med bakgrunn i denne tematikken har vi invitert fire gjester til å diskutere disse problemstillingene. Panelet representerer ulike felt, og vil til sammen danne grunnlaget for en interessant kveld med gode samtaler rundt temaene. Etter panelsamtalen er alle invitert videre til KRAFT hvor vi ser utstillingen MULTIPLY – mitt hjem, og fortsetter samtalen, med noe i glasset og lett servering.