Loading Events
:
24.03 2017 - 7.05 2017

C.R.E.A.M

Lasse Årikstad

Lasse Årikstad (1983) arbeider med maleri, skulptur, collage, tegning og installasjon. Utstillingen C.R.E.A.M består i hovedsak av nye arbeider som er produsert de siste seks månedene under et opphold i Buenos Aires, Argentina.

Årikstad har en stor spennvidde i sitt kunstnerskap og verkene er ofte en personlig bearbeidelse av populærkulturen og kunsthistorien, med overraskende momenter i materiale, form og farge.

Årikstad avsluttet sin master ved KHiB i 2014, og har siden da hatt stor utstillingsvirksomhet med separatutstillinger i København og Buenos Aires, i tillegg til gruppeutstillinger i Norge, New York, Riga, Romania og Russland. Verkene hans er innkjøpt av Sørlandets Kunstmuseum, Brian Eno, KORO og Norwegian Hull Club (Bergen).


C.R.E.A.M

Lasse Årikstad (1983) works with painting, sculpture, collage, drawing and installation. The exhibition C.R.E.A.M essentially consists of new works produced in the last six months during a stay at Buenos Aires, Argentina.

Årikstad has a wide span in his artistic oeuvre and the works are often a personal processing of the popular culture and the history of art, with surprising elements in choice of materials, shapes and colors.

Årikstad completed his MA degree at KHiB in 2014, and has since then had several exhibitions: solo exhibitions in Copenhagen and Buenos Aires, as well as group exhibitions in Norway, New York, Riga, Romania and Russia. His works are purchased by Sørlandets Kunstmuseum, Brian Eno, KORO and Norwegian Hull Club (Bergen).