Loading Events
:
17.08 2018 - 23.09 2018

Marianne Moe

Forskyvninger

Marianne Moe benytter filt og andre stabile tekstile materialer som egner seg til å utvikle monumentale verk. En ny serie tar utgangspunkt i fjellkjeden “De syv søstre” på Helgelandskysten og består av formklipt filt som er lagt lag på lag. Til denne utstillingen ønsker Moe å lage sin egen versjon av denne turistifiserte og ofte klisjefylte fjellkjeden.  Moe er blant annet innkjøpt av KODE, Norsk Kulturråd, Nordland fylkeskommune og Universitetet i Bergen.

Utstillingen er støttet av Statens utstillingsstipend, Bergen kommune, Prosjektstøtte Billedkunstnernes Vederlagsfond.
Foto: Bjarte Bjørkum

 

FORTRYLLEDE FJELLKJEDER I FILT
Tekst av Mirjam Kristensen:
En barndoms utsikt kan vare et helt liv. Ikke sjelden står minner om landskap og opplevelser fra barndommen klarere for oss enn det vi opplevde i forgårs. Fordi så mange av oss flytter fra stedet der vi vokste opp, kan barndommens landskap fremstå annerledes i minner og hukommelse enn det er i virkeligheten. Tiden gjør sitt med både natur og kulturlandskap, men også med vår egen persepsjon av stedet.

Marianne Moe, med bakgrunn i tekstilkunst, har i verkene “Horva 1-8” tatt fatt i sin barndoms utsikt mot de mest markante fjellene ved Helgelandskysten, kalt De syv søstre eller Horva. Fjellene er av en slik karakter at menneskene som har bodd ved fjellkjeden alltid har fortalt sagnet om hvordan fjellene ble dannet. Sagnet ligner norske folkeeventyr hvor fagre unge kongsdøtre skal vinnes, og er en påminnelse om hvordan vi mennesker alltid har likt å besjele naturen rundt oss med fortellinger, myter og sagn.

Skulpturverket “Horva 1-8” består av ullfilt som er farget og klippet til, deretter fastmontert slik at filtbitene danner en skulptur som ligner konturene av en fjellkjede med syv fjell. Filten som i utgangspunktet er et mykt materiale, kan oppføre seg ulikt alt etter hvor tykk den er og hvordan den er klippet til og montert. Moe bruker et mykt materiale for å danne et uttrykk av faste og harde fjell, og gir dermed de i utgangspunktet minimalistiske skulpturene et preg av noe som unndrar seg en enkel beskrivelse. Er skulpturene harde eller myke, faste eller løse?

Marianne Moes kunstnerskap har hele tiden dreid seg rundt en utforskning av ulike tekstiler og materialer, men med forskjellige kulturhistoriske og samfunnskritiske utgangspunkt. Hun har lekt med norsk bunadstradisjon i serien “Norske ikoner”, salme- og diktverk har blitt trykket på duker og klær, og puter har blitt utstyrt med trykk av norske eksportvarer som olje og fisk, ikke uten ironi og humor.

I den seneste serien med skulpturer i ullfilt, viser Moe fram en ny side av kunstnerskapet hvor hun nærmer seg vårt felles naturlandskap på en mer personlig måte. Ved å nærme seg barndommens landskap, oppstår en tilnærming til noe som både er et konkret sted, en del av vårt lands natur og kulturhistorie, samtidig som det fremstår fortryllet gjennom en personlig mytologi. Landskapet fra barndommen vil for alltid ha et skjær av noe uvirkelig over seg som kanskje kun kan fanges i kunsten.

________________________________________________________________________

MARIANNE MOE
DISPLACEMENTS

Marianne Moe uses felt and other hardy textile materials suitable for developing monumental work. A new series in the planning phase takes the mountain range “The Seven Sisters” on the Helgeland coast as its point of departure and consists of cut out felt forms that are laid on top of each other, layer upon layer. For this exhibition, Moe would like to make her own version of this touristic and often clichéd mountain range. Moe’s work is in the collections of, amongst others, KODE Art Museums and Composer Homes, Bergen; Art Council Norway, Nordland County Council, and Bergen University.

The exhibition is supported by Norwegian Cultural Fund’s Exhibition Support, Bergen Council, and Visual Artists Remuneration Fund’s Project Support.

Image: Bjarte Bjørkum