Loading Events
:
15.08 2014 - 21.09 2014

MEDITATIONS ON A HOBBY HORSE

Versus

Kunstnergruppen Versus består av keramikerne Ane Fabricius Christiansen / Camille Rishøj Nielsen / Lea Mi Engholm / Mariko Wada/ Sissel Wathne

Gjesteutstillere : Morten Søndergaard, forfatter / Katrine Villadsen, musiker

“Objektet oppfyller et behov hos den skapende,  enten det er barnet som vil ri på en kjepphest, eller kunstneren som vil undersøke et fenomen.”

I utstillingen, Meditations on a Hobby Horse, utfordrer Versus-gruppen egne forestillinger om hva keramikk kan være gjennom egne betraktninger over en kjepphest.

I essayet Meditations on a Hobby Horse, undersøker E.H. Gombrich idéen om representasjon i kunsten, og påpeker det merkverdige fenomenet at for et barn behøver et leketøy, som i dette tilfellet er kjepphesten, ikke å ligne på det den skal representere for å utfylle sin funksjon.

Hvordan skjer bildebehandlingen i keramikken som kunstform? Hvordan kan keramikkens tradisjonelle forankring i ‘det gode håndverk’ brukes produktivt i skapelsen av samtidskunst? Hva skjer når Versus’ fem medlemmer skaper keramikk som tar utgangspunkt i personlige historier og hverdagshendelser – noe de har behov for, lyst på eller ønsker seg, sånn som barnet som vil ri på en hest?

Meditations on a Hobby Horse er en vandreutstilling som blir presentert i København og Kolding, samt i Bergen i Norge. Versus presenterte allerede i 2012 den første utstillingen med samme tittel på 68m2 Art Space i København, som ble premiert av Statens Kunstfond. Meditations on a Hobby Horse Vol. II, med nye arbeider, ble vist ved Nicolai Kunst & Design, Kolding i 2013.

Utstillingen/prosjektet er støttet av Bergen Kommune, Statens Kunstfond, Danish Crafts, Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968, Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse og De Bielkeske Legater.

 

“The object fulfils a need of the creative, whether it is the child who wants to ride a horse, or the artist who wants to investigate a phenomenon.”

In the exhibition, Meditations on a Hobby Horse, the Versus-group challenges their ideas of what ceramics can be through their own ‘meditations on a hobby horse’.

In the essay Meditations on a Hobby Horse, E.H. Gombrich investigates the idea of representation within art and points out the strange phenomenon that for a child, a toy does not need to resemble what it represents in order to fulfil its function.

How does the formation of images occur in ceramics as an art form? How can ceramics, traditionally anchored in ‘good handicrafts’, be used productively in the creation of contemporary art? What happens when Versus’ five members create ceramics that have their starting point in personal stories and everyday occurrences – a need, desire or wish they have, like the child who wants to ride a horse?

Meditations on a Hobby Horse is a travelling exhibition, presented in Copenhagen and Kolding and Bergen, Norway. In 2012, Versus presented the first exhibition with the same title at 68m2 Art Space in Copenhagen which received an award from the Danish Arts Foundation. Meditations on a Hobby Horse Vol. II, with additional new works, was shown in Nicolai Kunst & Design, Kolding in 2013.

The exhibition/project is supported by Bergen Kommune, Danish Arts Foundation, Denmark’s National Banks Jubilee Fund of 1968, Danish Crafts, The Hielmstierne-Rosencroneske Foundation and The Bielkiske Legater.

Factory_MG_3598 _DSC0681 _DSC0690 _DSC0691 kopi-2 _DSC0701 kopiFactory_MG_3599Factory_MG_3548