Loading Events
:
8.05 2015 - 2.08 2015

MUSIC BOX

GEORGIA RODGER

I Prosjektrommet viser Georgia Rodger en stor kinetisk skulptur, ‘Music Box’. Arbeidet er en del av en serie ‘instrumentskulpturer’ som utforsker to ytterpunkter, passivitet og virtuositet, og stiller spørsmål ved performerens ansvar for å manipulere instrumentet og gjøre dets ustrukturerte lyd musikalsk.

Menneske- og dyrefigurer har på tvers av ulike tradisjoner og kulturer utgjort deler av musikalske instrumenter, noe som også synes å kunne knyttes til de antropomorfiske konnotasjonene av instrumenter som levende ting. Når ‘Music Box’ aktiveres vris hestebein i utskjært tre rundt en horisontal sylinder slik at de treffer metallflater i ulike størrelser og skaper lyd lik en tordnende galopp.

Georgia Rodger bor og jobber i London, Storbritannia. Hun er utdannet ved Camberwell College of Art og har en mastergrad fra Kunst- og Designhøgskolen i Bergen hvor hun også var en del av Nordic Sound Programme. Hennes siste utstillinger inkluderer Continuum, Nordic Sound Art, Skånes Kunstforening, Malmø; Ung. Lovende, Galleri F15, Moss; Writing Sound 2, Lydgalleriet, Bergen: og NEUNOW 2014, Reid Gallery, Glasgow, Rodger mottok i 2014 Norske Kunsthåndverkers studentpris for sitt mastergradsarbeid.

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd. 

www.georgiarodger.co.uk

 

‘Music Box’ is a large kinetic sculpture and part of a series of ‘instrument sculptures’ that explore the two extremes of passivity and virtuosity and questions the responsibility of the performer to manipulate the instrument and make its unstructured sound musical.

Across many different traditions and cultures, human and animal figures form parts of musical instruments and this seems to embody the anthropomorphic connotations held about instruments as living things. When ‘Music Box’ is activated, carved wooden horses legs are turned so they hit pieces of metal below creating a thunderous galloping sound.

Georgia Rodger lives and works in London, United Kingdom. She has her education from Camberwell College of Art and a master’s degree from Bergen Academy of Art and Design where she was part of Nordic Sound Programme. Her recent exhibitions include Continuum, Nordic Sound Art, Skånes Kunstforening, Malmø; Ung. Lovende, Galleri F15, Moss; Writing Sound 2, Lydgalleriet, Bergen: and NEUNOW 2014, Reid Gallery, Glasgow. In 2014 she received the Norwegian Association for Arts and Crafts student prize for her master’s work. 

The exhibition is supported by Arts Council Norway.

www.georgiarodger.co.uk

DSCF5800red_webDSCF5806_web DSCF5808_web