Loading Events
:
30.10 2015 - 22.11 2015

NINA MALTERUD

(scroll down for English)

KRAFT presenterer nye arbeider av Nina Malterud – individuelle objekter med særegne farger og overflater utviklet gjennom gjentatte glaseringer og brenninger.  

Materialet er glasert leirgods i form av ovale flater med en tynn kant opp på alle sider. Den tynne kanten gjør flisen med ett grep til et fat. Arbeidene har identitet både som bilde og bruksting, men funksjonalitet er ikke sterkt prioritert i produksjonsprosessen. 

Dette konseptet, med tilnærmingen stille, hvitt, grått, startet Malterud med i 2012. Etter hvert har hun supplert det stillferdige og lavmælte med sterkere farger og andre mer kraftige virkemidler. 

Nina Malterud arbeider med farge, tekstur og dybdevirkninger i dialog med de fysiske og kjemiske variasjonene som materialet byr på. Lavbrente glasurer legges på hverandre i mange brenninger til objektet er blitt rikt og fyldig og underlig nok. Intensjonen er at flaten skal forbli abstrakt og gjenkjennelige motiv unnvikes. Den manuelle og omstendelige produksjonsprosessen utnyttes til å fange opp overraskelser og uregelmessigheter som utvikles videre for hvert enkelt objekt. 

En rekke objekter fra serien stille, hvitt, grått ble vist på Format (nå KRAFT) i 2013, og nå, to år senere, får vi et innblikk i fortsettelsen.

Nina Malterud (1951) er utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo i årene 1971-1974. Hun har arbeidet som kunstner med keramikk som uttrykksform siden 1975. Malterud var tidligere professor i keramikk ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen, og senere rektor ved samme institusjon. Hun har også vært medlem av styret for Program for Kunstnerisk Utviklingsarbeid. Hennes siste utstillinger inkluderer Collect, Saatchi Gallery, London (2013); Kunsthåndverk 2014, KODE – Kunstmuseene i Bergen; og KERAMISKE ARBEIDER, Hå Gamle Prestegård (2014). Hun har også hatt en rekke offentlige utsmykningsoppdrag, og arbeidene hennes har blitt innkjøpt av Kunstindustrimuseene i Oslo, Bergen og Trondheim, med flere. 

www.ninamalterud.no

 

 

KRAFT is presenting new work by Nina Malterud – individual objects with distinctive colours and surfaces developed through repeated glazing and firing. 

The material is glazed earthenware. The objects are flat and shaped as long ovals with thin edges on all sides, the edges making them at once both tiles and plates. The works are identified both as images and functional objects, but functionality is not of high priority in the production process.

Malterud started with the above concept, with the approach silent, white, grey [stille, hvitt, grått], in 2012. Later, the silent and muted has been supplemented with stronger colours and other bolder effects.

Nina Malterud works with colour, texture and depth in dialogue with the physical and chemical variations the material has to offer. Glazes fired at low temperatures are added in layers until the object reaches a certain richness and peculiarity. Malterud intends for the surface to remain abstract and avoids recognisable motifs. The manual and complex production process is utilised to capture surprises and irregularities that are further developed in each individual object.

A number of objects from the series silent, white, grey [stille, hvitt, grått] have been shown at Format (now KRAFT) in 2013, and now, two years later, we get a glimpse of the continuation. 

Nina Malterud (1951) is educated at the National College of Art and Design in Oslo between 1971-1974. She has worked as an artist with ceramics as her chosen form of expression since 1975. Malterud was Professor in Ceramics at Bergen Academy of Art and Design (KHiB), and later Rector at the same institution. She has also been a Member of the Board for the Norwegian Artistic Research Programme. Her latest exhibitions include Collect, Saatchi Gallery, London (2013); Crafts 2014, KODE – Art Museums of Bergen; and KERAMISKE ARBEIDER, Hå Gamle Prestegård (2014). She has also had a number of public commissions, and Kunstindustrimuseene in Oslo, Bergen and Trondheim, amongst others, has collected her work.

www.ninamalterud.no