Loading Events
:
19.08 2016 - 28.08 2016

PERI OG PETI VENDER OM

HELGA GUNERIUS ERIKSEN

Helga Gunerius Eriksen er forfattar av eit tjuetals bøker for barn og unge, dramatikk, bøker for vaksne, tverrkunstnarlege prosjekt, tekstar til tidsskrift og terreng, ny musikk og ballett, utstillingskatalogar og antologiar. Ho har motteke Kritikarprisen, Brageprisen og Samlagsprisen. Eriksen er cand.mag. i keramikk og filosofi, og har illustrert eigne bøker på porselen og tekstil. Si siste bok har ho illustrert med applikasjon og broderi.

Helga Gunerius Eriksen is the author of more than twenty books for children and youth. She has also written books for adults. She has received The Critics Prize, The Brage Prize and Samlagsprisen. Eriksen has a master’s [cand.mag.] in ceramics and philosophy and has illustrated her own books on porcelain and textiles. PERI OG PETI VENDER OM is her latest book. It is illustrated with appliqué and embroidery.

web-DSC_6718