Loading Events
:
24.03 2017 - 7.05 2017

Piken med tipien, og SHKS-husken

Hilde Angel Danielsen

Hilde A. Danielsen arbeider i store format med romlige skulpturer som har referanser til arkitektur. Hun har i lengre tid plassbygd kunstverk ved alternative og tverrfaglige visningsarenaer, men også ved etablerte arenaer for kunst – nasjonalt og internasjonalt.

Temaer som går igjen i hennes verker er uhåndgripelige ord og begreper; tid, overganger, mellomrom, endringer og verdi. Hun iscenesetter og skaper kunstuttrykk ved bruk av metaforer så vel som bokstavelig tolkning av ord og dets mangfoldige betydning. Ved å benytte kjente byggeelementer i nye sammensettinger åpner det for frie refleksjoner om eget liv så vel som den tid og det samfunnet og verden vi lever i.

Til utstillingen Piken med tipien, og SHKS-husken på KRAFT viser hun nye verk i prosjektet Gazebo uno, som er skapt i forhold til rommet og byggets historie.