Loading Events
:
22.10 2015 - 22.10 2015

relay.community.kitchen

TASC ABLETT & BRAFIELD

(scroll down for English)

Torsdag 22. oktober kl 17:00 – det er tomt for mat

TASC Ablett & Brafield inviterer til en egen visning av Anne Légers FURTHER BEYOND DARK på KRAFT.

Gjennom kvelden vil TASC servere mat i kjøkkenet, etterfulgt av kaffe i utstillingsrommet. Det vil være 12 tilgjengelige plasser ved bordet og maten serveres i rotasjon: når man er forsynt og forlater bordet vil andre ønskes velkommen til å sette seg ned og spise. Under relay.community.kitchen kan man komme og gå som man vil, alene eller sammen med venner. Man kan ta plass ved bordet og bli værende så lenge man ønsker. 

Ved å skape et rom der man kan spise i fellesskap ønsker TASC å åpne opp et rom for samtale. Samtale rundt utstillingen, samtale om utstillingen.

Det er ikke nødvendig å reservere plass. TASC serverer mat fram til det er tomt. Du er velkommen til å ta med din egen drikke. 

cc 45NOK (ta med kontanter)

TASC Ablett & Brafield er et samarbeid mellom to Bergensbaserte kunstnere. Amber Ablett og Stacy Brafield. TASC bruker koreograferte rammer, ofte basert på kollektiviteten rundt bespisning og mat, for å utforske samtale-som-kunst og ideer om fokus/konsentrasjon [attention] og sosiale praksiser. Prosjektene og arrangementene deres søker å engasjere publikum i uformelle men dype samtaler om kunst, kultur og samfunn, samt å muliggjøre en åpen samtale rundt de spørsmålene som måtte komme opp underveis. TASC bruker mat, smak og spisebordets sosiale dynamikk som verktøy for å fokusere og igangsette en dialog.

TASC har nylig holdt arrangementer ved Halka Art Project i Istanbul; ROOMARTSPACE og Vulpes Vulpes i London; på Kunsthallen, KRAFT og Entrée i Bergen; Kunstnerforbundet og Kunstnernes Hus i Oslo og vært på arbeidsopphold ved Bragginn Studio på Island.

relay.community.kitchen på Facebook

 

Thursday 22nd October 17:00 – food runs out

TASC Ablett & Brafield invite you to a special viewing of Anne Léger’s FURTHER BEYOND DARK at KRAFT.

During the evening TASC will be serving food in the kitchen, followed by coffee in the exhibition space. There will be 12 seats at the table where the food will be served on rotation: once people at the table have finished eating and left the table, new people are welcome to sit down and eat. For relay.community.kitchen people can come and go as they please, they can come alone or come with friends. They can occupy a place at the table, for as long or as short as they like. 

By creating this space for communal eating, TASC wishes to open up a space for conversation. Conversation around the exhibition, conversation about the exhibition.

You do not need to reserve a seat. TASC will continue serving food until the food runs out. You are welcome to bring your own drinks.

cc 45NOK (please bring cash)

TASC Ablett & Brafield is a collaboration between two Bergen based artists, Amber Ablett and Stacy Brafield. TASC use choreographed frameworks, often based on the collectivity of eating and food, to explore conversation-as-art and ideas of attention and social practices. Their projects and events seek to engage audiences in informal but in-depth discussions about art, culture and society and to enable open conversation about questions these might raise. TASC use food, taste and the social dynamics of the dining table as tools to focus and prompt dialogue.

Recently TASC has hosted events at Halka Art Project in Istanbul; ROOMARTSPACE and Vulpes Vulpes in London; at the Kunsthall, KRAFT and Entrée in Bergen; Kunstnerforbundet and Kunstnernes Hus in Oslo and a residency at Bragginn Studio, Iceland.

relay.community.kitchen on Facebook