Loading Events
:
20.09 2019 - 20.10 2019

Sigrid Espelien

Underjordisk

Vi inviterer til kunstnersamtale fredag 20. sept. kl. 17.30 – 18.30 mellom Arely Amaut (KHiO) og Sigrid Espelien. Samtalen vil foregå på engelsk. Velkommen!

Sigrid og Arely samarbeider om å hacke en plast 3D printer om til en 3D printer som kan printe med leire. I samtalen vil kunstnerne dele sine erfaringer fra prosjektet, og tanker rundt kunsthåndverk og teknologi.

Sigrid and Arely have been collaborating on hacking a plastic 3D printer into a 3D printer that prints with clay. With help and support from the fablab community in Norway and internationally they have managed to build one version of the machine. They will share their project so far and views on clay and digital technology in a conversation. Why make a 3D printer? Why print in clay?


Sigrid Espelien har i de siste årene dykket ned i blåleire som materiale og som en inngang til sted og historiefortelling. I blåleire fra byggeplasser i Oslo gjemmer det seg historier om geologi, arkeologi, byutvikling, politikk, science fiction og industri. Leira er også utgangspunkt for utforsking av teknologi. Tidligere har Sigrid jobbet med mursteinsproduksjon – med graving av leire, pressing av tegl, bygging av ovn og brenning. Nå er fokus flytta til 3D-teknologi.

Utstillingen på KRAFT viser en ny retning i Sigrids stedsspesifikke leireutforsking. Gjennom sitt treårige samarbeid med Norsk Maritimt Museum har hun fått tilgang til en 3D-skanning av et båtvrak funnet i et arkeologisk utgravingsfelt i Oslo sentrum. For dem er skanningen en del av dokumentasjonen under en utgraving. For Sigrid er dette digitale landskapet et ikke-sted mellom fortida og framtida. Hvilke visuelle, etiske og filosofiske rom oppstår når et landskap blir skannet, laget om til en digital 3D-form, delt opp i lag og printet ut i leirepølser gjennom en maskin? Hvert steg i prosessen etterlater spor i form av unøyaktigheter i det ferdigbrente og nye spørsmål om håndverk, teknologi, materialitet og sted oppstår.

Sigrid Espelien har sin keramikk- og kunsthåndverksutdannelse fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (Glas- og Keramikkskolen på Bornholm) 2005-08 og Master in Fine Art fra Cranbrook Academy of Art i Michigan, USA, 2010-12. Hun er nå Høyskolelektor i keramisk kunst ved KHiO. Mer om Sigrid Espelien.

Arely Amaut (Lima, Perú 1986) er kunstner og går på master i kunst og offentlige rom ved Kunsthøgskolen i Oslo. Hun har tidligere studert visuell kunst og arkitektur I Peru.


UNDEREARTH  Sigrid Espelien has over the past years been researching local clay (blåleire) from a material perspective and as an entry to site and storytelling. The clay from construction sites in Oslo contains stories of geology, archeology, city development, politics, science fiction and industry. The clay is also a starting point for research on technology. Sigrid has previously been working with small scale brick production – from digging the clay, pressing the bricks, building a kiln and wood firing. Now her focus has moved to 3D- technology.

The exhibition in KRAFT is presenting a new direction in Sigrid´s site specific clay research. During her three-year collaboration with The Norwegian Maritime Museum she´s had access to a 3D scanning of a ship wreck from an archeological excavation site in the center of Oslo. For them the scanning is part of their documentation process during an excavation and after. For Sigrid the digital landscape becomes a non-place between the past and the future. What visual, ethical and philosophical spaces appears when a landscape is scanned, made into a 3D form, sliced into layers and 3D printed with clay coils through a machine? Every step in the process leaves traces of imperfections in the fired ceramic objects and raise new questions of craft, technology, materiality and site.


Sigrid Espelien has a ceramic arts and crafts education from The Royal Danish Academy of Art and Design (The glass and ceramics school in Bornholm) 2005-08 and a Master in Fine Art from Cranbrook Academy of Art in Michigan, USA. 2010-12. She is now an Assistant professor in ceramic art at KHiO.

Arely Amaut (Lima, Perú 1986) is an emerging Peruvian artist and interdisciplinary researcher based in Oslo since 2018. She studied visual art and architecture in Perú. She is part of Fab Lab network and Fab Craft (Digital fabrication process for handicraft). Dialogue trans-species (2015) a sound interactive installation was developed as a thesis of the diploma Fab Academy degree. During 2017-2018 she developed participatory projects within the local community of the vulnerable ecosystem Lomas de Lúcumo, Lima-Perú. She participated in 2019 Thinking Andean Studies conference (University of Pennsylvania)andI International Andean Architecture Congress (Perú). She is currently attending the MFA program Art and Public Space at KHIO Oslo National Academy of the Arts.