Loading Events
:
14.11 2014 - 21.12 2014

SMYKKER & OBJEKTER

FELIEKE VAN DER LEEST

(…) Felieke van der Leest har styrka smykkefaget ved å bruka teknikkar frå tekstilarbeid. Ved å kombinera desse med gull, sylv og plastikk har ho gjennom 10 år utvikla sitt eige spesielle uttrykk. Frå oppveksten i Nederland tok ho med seg inntrykk frå den lokale dyrehagen ho ofte vitja, til liks med kunnskapen og erfaringane frå utdanninga i smedfaget i Schoonhoven som og har vore viktig. Ser ein bort frå det tydeleg humoristiske i arbeida hennar, finn ein tidvis og ei uventa alvorleg side. Vår tids tema som miljø, vår handtering av dyr og alle typar sosiale problem, vert også berørde. På denne måten viser Van der Leest, som Jean de la Fontaine i hans kjende fablar, den andre sida av medaljen. (…)

Av Ward Schrijver

www.feliekevanderleest.com

 

(…) Felieke Van der Leest has enriched jewellery design with the introduction of textile techniques. Combining this with gold, silver and plastic, in ten years time she developed her own idiom. She drew from her childhood in Emmen where she would visit the local zoo and also from her metalsmith education in Schoonhoven. Apart from the obvious fun, her work sometimes shows an unexpected serious side. Contemporary issues such as the environment, dealing with animals and all kinds of social problems are touched upon. In this way Van der Leest, like Jean de La Fontaine in his famous fables, shows us the other side of the coin. But her most important quality continues to be her unstoppable enthusiasm for making new pieces and the joy they give us, the spectators. (…)

By Ward Schrijver

www.feliekevanderleest.com

 

felieke collage

Photos above © Eddo Hartmann

DSCF5378_web  DSCF5441_web DSCF5459_web DSCF5418-webDSCF5399_web