Loading Events
:
17.08 2018 - 23.09 2018

Hanne Øverland

Gjentagelser av fortrolige former

Hanne Øverland bruker farger som utgangspunkt for kunstnerisk utforsking. Hun jobber med tekstile materialer og metoder, og er opptatt av tekstile tradisjoner der repetisjoner av farger, former og mønstre skaper uttrykket. Striper, rektangler og sirkler har vært brukt alle steder og til alle tider, og disse mønstrene finnes på alt fra kjøkkenhåndklær og sengetøy til billedkunstens nonfigurative utforskinger. Mønstre kan leses som dekorative opplevelser eller abstrakte bilder, det er ofte sammenhengen som avgjør hvilken kontekst man leser inn i et arbeid. Øverland benytter en industriell teknikk kalt flokking som brukes til å kle innsiden av smykkeesker, biljardbord osv. Ved å benytte løse tekstilfibre, elektrostatisk magnetisme og lim lager hun fløyelslignende overflater på ikke-tekstile materialer. På denne måten blir verkene liggende i grenselandet mellom tekstil og maleri. Hun viser også et arbeid i tuft/teppeknytting. Hanne Øverland er blant annet innkjøpt av Nasjonalmuseet og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum.

Utstillingen er støttet av Regionale prosjektmidler for visuell kunst (tidligere Statens utstillingsstipend)

________________________________________________________________

HANNE ØVERLAND
REPETITION OF FAMILIAR FORMS

Hanne Øverland uses colour as a basis for artistic research. She works with textile materials and methods, and relates to textile traditions. Øverland utilises an industrial technique called flocking, like that used for the coverings on billiard tables, the inside of jewellery boxes, car interiors…etc. The velvet-like surfaces are made on non-textile materials by using loose fibres, electrostatic magnetism, and glue. In this way the work lies on the border between textile and painting. Hanne Øverland’s work is in the collections of, amongst others, the National Museum and the National Museum of Decorative Arts and Design.

The exhibition is supported by Regional Project Funding for Visual Art (previously Norwegian Cultural Fund’s Exhibition Support).

Image: Atle Johnsen, Image Photo