Loading Events
:
13.06 2014 - 3.08 2014

The Drop

RITA MARHAUG OG TRACI KELLY

The Drop (2.54 min) er en del av video og performancekunstsyklusen Performing the obsolete, et samarbeid mellom Traci Kelly og Rita Marhaug

Syklusen har fire kapitler. Performancearbeidene for kamera, her representert ved The Drop, graver i historien til nå nedlagte Spode Factory i Stoke on Trent, England, hvor performancene finner sted. Her finnes minnefragmenter og gjenstander i mange varianter mellom smuldrende vegger og lekke tak. Gjennom en serie bevegelser hvor skjøre gjenstander sendes og overleveres mellom dem – og før den uunngåelige glippen inntreffer – skaper kunstnerne enda et lag i produksjonen av samtidsfragmenter. Intensjonen deres er å skape nye historier som yter motstand mot forvitring og glemsel. De er upålitelige arkeologer, og stedet de tar i bruk både forurenses og introduseres for empati.

I hver gest fra kapitlene er det det uunngåelige ved det og gi slipp og iboende forhandlingen som følger det å overlevere eller passere noe som åpner opp muligheten for å definere en ny framtid.

Performing the Obsolete er et resultat av deltakelse i Topographies of the Obsolete; et kunstnerisk utviklingsprosjekt initiert av Kunst og designhøgskolen i Bergen (KHIB) ved professorene Anne Helen Mydland og Neil Brownsword.

Konsept og performance:
Traci Kelly
Rita Marhaug

Video:
Bjarte Bjørkum

Videoredigering:
Catrine Gormsen
Rita Marhaug

Spesiell takk til:
Bjarte Bjørkum, Anne Helen Mydland, Neil Brownsword , Nordland kunst -og filmskole

www.ritamarhaug.com
www.tracikelly.co.uk

 

The Drop (2.54 min) is part of the video and live art performance cycle Performing the Obsolete, a collaboration between Traci Kelly and Rita Marhaug.

The cycle has four chapters. The performance works for camera, here represented by The Drop, mine the histories of the now closed Spode Factory in Stoke on Trent (the site where the performances take place) through sedimented memories and artefacts contained within crumbling walls and leaking roofs. Through a series of gestures passing fragile items between themselves until inevitable slippage takes place, the artists create a further layer in the production of contemporary fragments. In doing so they are seeking to (re)generate new and living histories in spaces that resist expiration. They are unreliable archaeologists introducing empathy and contamination to the sites they inhabit.

In each gesture from the chapters, it is the inevitable release of grip and negotiation inherent in acts of ‘passing on’ and ‘passing by’, which open the possibility to define new futures.

Performing the Obsolete is a result of participation in Topographies of the Obsolete; an artistic research project initiated by Bergen Academy of Art and Design (KHIB): professors Anne Helen Mydland and Neil Brownsword.

Concept and performance:
Traci Kelly
Rita Marhaug

Video:
Bjarte Bjørkum

Video editing:
Catrine Gormsen
Rita Marhaug

Special thanks to:
Bjarte Bjørkum, Anne Helen Mydland, Neil Brownsword, Nordland College of Art and Film

www.ritamarhaug.com
www.tracikelly.co.uk