Loading Events
:
2.10 2015 - 2.10 2015

UTSTILLINGSÅPNING

ANNE LÉGER

Vi ønsker hjertelig velkommen til utstillingsåpning fredag 2. oktober kl. 18 på KRAFT – rom for kunsthåndverk.

(scroll down for English)

GALLERIET & HVELVET:

FURTHER BEYOND DARK av Anne Léger.

Anne Légers smykkekunst har beveget seg fra en nordisk influert symbolisme, en neo-symbolisme, i retning av et rent modernistisk uttrykk.

Gjennom materialbruk, komposisjon, fargesetting og sammensetning av formene, er disse smykkene ment å kunne fungere som skulpturer på en konsoll eller sokkel. En konsekvens av dette grepet er at det romlige, det formmessige blir viktig – forøvrig i tråd med modernismens utvikling etter symbolismen i første del av det 20. århundre.

Léger arbeider med abstrakte formuttrykk basert på de samme materialene hun benyttet seg av tidligere; tre, sølv, kobber, stein og emalje. I disse smykkene inngår en undersøkelse av forholdet mellom geometri og naturmaterialer som tre og stein, videre at fargene ofte er kontrastert med natur-farger. Léger utnytter materialenes egne farger og de emaljerte flatenes blanke eller manipulerte overflater til subtile kontraster eller i rene, utsøkte fargekomposisjoner.

Utdrag fra Holger Koefoeds tekst Anne Léger: Beyond Dark – Fra neo-symbolisme til neo-modernisme.

Anne Léger (1966) er utdannet ved Institutt for Metall ved Kunsthøgskolen i Oslo. Hennes siste utstillinger inkluderer Beyond Dark, Galleri RAM, Oslo; Beijing International Contemporary Metal Art Exhibition, Tsinghua University, Beijing; Kunsthåndverk 2013, Nasjonalmuseet for Kunst, Arkitektur og Design, Oslo; og From the Coolest Corner, utstillingsturné i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Tyskland. Anne Légers arbeid er innkjøpt til Vestlandske Kunstindustrimuseum av Innkjøpsfondet for Norsk Kunsthåndverk. 

FURTHER BEYOND DARK på Facebook
Klikk her for mer informasjon om utstillingen.

 

GALLERY & VAULT:

FURTHER BEYOND DARK by Anne Léger.

Anne Léger’s jewellery art has moved from a Nordic-influenced Symbolism – a Neo-Symbolism – towards a pure Modernist expression.

Through the use of materials, composition, colour schemes, and the combination of shapes, this jewellery is meant to function as sculpture on a console or a plinth. A consequence of this approach is the importance of space and form – in line with Modernism’s development after Symbolism in the first part of the 20th century.

Léger works with abstract forms based on the same materials she has used previously: wood, silver, copper, stone, and enamel. Additionally, this jewellery is in part an investigation of the relationship between geometry and natural materials such as wood and stone. Further, the colours are often contrasted with natural colours. Léger exploits the materials’ own colours and the enamel’s glossy or manipulated surfaces into subtle contrasts or as pure, exquisite colour compositions.

Excerpt from Holger Koefoed’s text Anne Léger: Beyond Dark – Fra neo-symbolisme til neo-modernisme.

Anne Léger (1966) is educated at the Institute for Metal at Oslo National Academy of the Arts. Her latest exhibitions include Beyond Dark, Galleri RAM, Oslo; Beijing International Contemporary Metal Art Exhibition, Tsinghua University, Beijing; Crafts 2013, The National Museum for Art, Architecture and Design, Oslo; and From the Coolest Corner, touring exhibition in Norway, Sweden, Denmark, Finland, and Germany. Anne Léger work is collected by the Fund for Norwegian Crafts.

FURTHER BEYOND DARK on Facebook
Click here for more information about the exhibition.