Loading Events
:
13.11 2015 - 13.11 2015

UTSTILLINGSÅPNING

INGRID ASKELAND OG KIRSTI VAN HOEGEE

Vi ønsker hjertelig velkommen til utstillingsåpning fredag 13. november kl 18 på KRAFT – rom for kunsthåndverk.

(scroll down for English)

GALLERIET:

FOREVER YOUNG av Ingrid Askeland

Ingrid Askeland jobber med folkelige objekter som representerer samfunnets åndelige og moralske forfall, og som både deltaker og observatør tar hun utgangspunkt i sine hobbyer; fylla og TV-titting. Drikkeflasker forvandles til overdimensjonerte nipsfigurer i brukskunstmaterialet keramikk, og de transformeres til formidlere av snuskete historier gjennom selvbiografisk satire i en samfunnskritisk kontekst.

Til utstillingen Forever Young viser Askeland et utvalg arbeider laget mellom 2008 og 2015. Hun har invitert med seg gjestekunstner Elin Aasheim.

FOREVER YOUNG på Facebook
Klikk her for mer informasjon om utstillingen.

 

HVELVET:

GOLD VARIETIES av Kirsti van Hoegee

KRAFT presenterer utstillingen Gold Varieties av Kirsti van Hoegee.

Van Hoegee har i sine siste kunstprosjekter undersøkt aspekter og dratt paralleller mellom insekters adferd og den stadig mer belyste kloden. Utstillingen viser nye skulpturelle arbeid bestående av 21 lakkerte insekter.

Kirsti van Hoegee (1975) bor og jobber i Bergen. Hun har bachelor i Fotografi og Master i Kunst fra Kunsthøgskolen i Bergen, og jobber i et spenn av uttrykk, ofte med fotografiet som utgangspunkt.

GOLD VARIETIES på Facebook
Klikk her for mer informasjon om utstillingen.

 

 

GALLERY:

FOREVER YOUNG by Ingrid Askeland

Ingrid Askeland works with popular folk objects that represent society’s spiritual and moral decline. As both participant and observer she takes her starting point in her own hobbies: drunkenness and watching TV. Drinking bottles are transformed into over-dimensional ceramic knickknacks, functioning as mediators of sordid stories by way of autobiographical satire in a context of social criticism.

For the exhibition Forever Young, Askeland presents a selection of works made between 2008 and 2015. Elin Aasheim has been invited to take part as a guest artist. 

FOREVER YOUNG on Facebook
Click here for more information about the exhibition.

 

VAULT:

GOLD VARIETIES by Kirsti van Hoegee

KRAFT presents the exhibition Gold Varieties by Kirsti van Hoegee.

Van Hoegee has in her latest art projects explored aspects and drawn parallells between insects’ behaviour and the increasingly illuminated globe. The exhibition presents new sculptural work consisting of 21 lacquered insects.

Kirsti van Hoegee (1975) lives and works in Bergen. She has a Bachelor in Photography and a Master in Fine Art from Bergen Academy of Art and Design. Her expressions span widely, often with photography as her starting point. 

GOLD VARIETIES on Facebook
Click here for more information about the exhibition.