Loading Events
:
6.02 2015 - 6.02 2015

UTSTILLINGSÅPNING

ANNA TALBOT & INGEBORG RESELL ELIESON

Vi ønsker hjertelig velkommen til utstillingsåpning fredag 6. februar kl. 18.00.

GALLERIET:

INTO THE WOODS av Anna Talbot.

Anna Talbot skaper et univers basert på smykker og objekter, inspirert av eventyr, sanger og fortellinger. Arbeidene forteller en historie gjennom farger, kjente eventyrkarakterer og ulike materialer. Talbot formidler det tvetydige, mørke og ukjente ved eventyr, der ulver, den mørke skogen og det uvisse venter. Smykkene kan både bæres på en kropp eller henges på en vegg. De er fortellinger man kan bære med seg.

INTO THE WOODS på Facebook
Klikk her for mer informasjon om utstillingen.

 

HVELVET:

NINETEEN TWEETS av Ingeborg Resell Elieson.

Med sitt organiske formspråk lager Ingeborg Resell Elieson skulpturelle objekter av gjenbruksmaterialer, kapp og avfall. Arbeidene består av gjenkjennelige detaljer, som dekonstrueres, for senere å oppstå i ny form.

På nettstedet Twitter trekkes det en parallell mellom det menneskelige språk og fuglekvitter som kommunikasjonsform. Gjennom arbeidene, eller fuglene, tar Elieson opp behovet for å formidle tanker, erfaringer og idéer gjennom objektene sine – vi møter 19 små beskjeder med et ønske om å kommunisere.

NINETEEN TWEETS på Facebook
Klikk her for mer informasjon om utstillingen.

 

Utstillingene åpnes av Trond Indahl, førstekonservator ved KODE – Kunstmuseene i Bergen.

 

GALLERY:

INTO THE WOODS by Anna Talbot.

Anna Talbot creates a universe based on jewellery and objects, inspired by fairytales, songs and stories. The works tell stories through colours, well-known fairytale characters and different materials. Talbot conveys the ambiguous, dark and unknown about fairytales, where wolves, the dark forest and the uncertain awaits. The jewellery can both be carried or hung on a wall. They are stories one can carry with oneself.

INTO THE WOODS on Facebook
Click here for more information about the exhibition.

 

VAULT:

NINETEEN TWEETS by Ingeborg Resell Elieson.

In her organic formal language, Ingeborg Resell Elieson creates sculptural objects from reusable materials, offcuts and waste. The works consist of recognizable details that are deconstructed for later to appear in another form.

The online social platform Twitter draws a parallel between the human language and bird twittering as forms of communication. Through the works, or birds, Elieson addresses the need to express thoughts, experiences and ideas through her objects – we encounter 19 small messages with a desire to communicate.

NINETEEN TWEETS on Facebook
Click here for more information about the exhibition.

 

The exhibitions are opened by Trond Indahl, Senior Curator at KODE – Art Museums of Bergen.