Loading Events
:
8.05 2015 - 8.05 2015

UTSTILLINGSÅPNING

AURORA PASSERO, ANNIKA ISAKSSON PIRTTI og GEORGIA RODGER

Vi ønsker hjertelig velkommen til utstillingsåpning fredag 8. mai kl 18 på KRAFT – rom for kunsthåndverk.

(scroll down for English)

GALLERIET:

LIQUID TERRITORY av Aurora Passero.

Aurora Passeros arbeider i vevd og farget nylon kan oppleves som monumentale installasjoner i sjiktet mellom skulptur og maleri. Med utgangspunkt i forskjellige kulturelle uttrykksformer som populær- og undergrunnskultur, kunsthistorie, håndverk, og annet etnologisk materiale skaper Passero romlige komposisjoner der hun undersøker motsetninger og balanse mellom materiale, rom, form og innhold.

Til utstillingen Liquid Territory vil hun vise en gruppe nye arbeider som går i dialog med hverandre og utstillingsrommet.

LIQUID TERRITORY på facebook
Klikk her for mer informasjon om utstillingen.

 

HVELVET:

KEEPERS OF MEMORIES LOST av Annika Isaksson Pirtti.

I lys av digitale mediers tilgjengeliggjøring av det private utforsker Isaksson Pirtti vårt forhold til minner.

I serien ’Keepers’ tar hun utgangspunkt i medaljongen, men skaper gjennom arbeidenes åpne konstruksjon en konflikt mellom inn- og utside og reverserer dermed smykkets tradisjonelle funksjon som hemmelig beholder.

De sveisede formene er rue små strukturer som fungerer som offentlige minnekapsler. Formen omslutter og beskytter, eller, i en mørkere betydning, lukker inne. Betydningen av “keep” i tittelen Keepers – å beholde, bevare – har evnen å favne både lys og mørke. I en videre forstand er det også akkurat samme evne som minner har – å la noe kjært holdes levende eller å la noe vondt holde oss tilbake.

KEEPERS OF MEMORIES LOST på Facebook
Klikk her for mer informasjon om utstillingen.

 

PROSJEKTROMMET:

MUSIC BOX av Georgia Rodger.

I Prosjektrommet viser Georgia Rodger en stor kinetisk skulptur, ‘Music Box’. Arbeidet er en del av en serie ‘instrumentskulpturer’ som utforsker to ytterpunkter, passivitet og virtuositet, og stiller spørsmål ved performerens ansvar for å manipulere instrumentet og gjøre dets ustrukturerte lyd musikalsk.

Menneske- og dyrefigurer har på tvers av ulike tradisjoner og kulturer utgjort deler av musikalske instrumenter, noe som også synes å kunne knyttes til de antropomorfiske konnotasjonene av instrumenter som levende ting. Når ‘Music Box’ aktiveres vris hestebein i utskåret tre rundt en horisontal sylinder slik at de treffer metallflater i ulike størrelser og skaper lyd lik en tordnende galopp.

MUSIC BOX på Facebook
Klikk her for mer informasjon om utstillingen.

 

 

GALLERY:

LIQUID TERRITORY by Aurora Passero. 

Aurora Passero’s works in woven and dyed nylon can be experienced as monumental installations in-between sculpture and painting. Sourcing from different forms of cultural expressions such as popular and underground culture, art history, crafts, and other ethnological  material, Passero creates spatial compositions by exploring opposites and balance between material, space, form and content.

For the exhibition Liquid Territory she presents new works in dialogue both with each other and the exhibition space. 

LIQUID TERRITORY on Facebook
Click here for more information about the exhibition.

 

VAULT:

KEEPERS OF MEMORIES LOST by Annika Isaksson Pirtti.

Annika Isaksson Pirtti explores our relationship to memories in light of the accessibility of the private through today’s digital media.

In the series Keepers she takes her starting point in the medallion, creating a conflict between inside and outside through the jewellery’s open construction and thereby reversing its traditional function as a secret container. 

The small, welded and rough structures function as public memory containers. The form encloses and protects, or in a darker sense, locks in. The meaning of ‘keep’ in the title Keepers – to save, preserve – has the ability to embrace both lightness and darkness. In a broader sense, this is exactly the ability of our memories – to let something dear be kept alice or to let something that hurts hold us back. 

KEEPERS OF MEMORIES LOST on Facebook
Click here for more information about the exhibition.

 

PROJECT ROOM:

MUSIC BOX by Georgia Rodger.

‘Music Box’ is a large kinetic sculpture and part of a series of ‘instrument sculptures’ that explore the two extremes of passivity and virtuosity and questions the responsibility of the performer to manipulate the instrument and make its unstructured sound musical.

Across many different traditions and cultures, human and animal figures form parts of musical instruments and this seems to embody the anthropomorphic connotations held about instruments as living things. When ‘Music Box’ is activated, carved wooden horses legs are turned so they hit pieces of metal below creating a thunderous galloping sound. 

MUSIC BOX on Facebook
Click here for more information about the exhibition.