Loading Events
:
14.11 2014 - 14.11 2014

UTSTILLINGSÅPNING

LILLIAN DAHLE & FELIEKE VAN DER LEEST

Vi ønsker hjertelig velkommen til utstillingsåpning fredag 14. november kl. 18.00.

(scroll down for English)

GALLERIET:

ILLUSTRERTE KLASSIKERE av Lillian Dahle.

Lillian Dahle viser i utstillingen ILLUSTRERTE KLASSIKERE en serie platter i skåret og malt tre.

Når en skjærer i tre, er det ingen vei tilbake. Gjort er gjort. Noen ganger blir resultatet av handlingen som forventet. Andre ganger føres motivet i en helt annen retning enn det som var planlagt.

Eldre dekormaling av møbler og interiører mot trehvit bunn, og ikoner der treplatenes naturlige farge og struktur er synlig danner et grunnlag for arbeidene. Motivene er satt sammen av symboler, tegn og ornamentikk som  vi mennesker har brukt ”alltid”, ”overalt”.

ILLUSTRERTE KLASSIKERE på Facebook
Klikk her for mer informasjon om utstillingen.

 

HVELVET:

SMYKKER & OBJEKTER av Felieke van der Leest.

Med utgangspunkt i sin egen oppvekst i Nederland, har Felieke van der Leest brukt inntrykk fra barndommens dyrehagebesøk som inspirasjon for sine arbeider. Gjennom 10 år har hun utviklet sitt eget særegne uttrykk, hvor hun kombinerer tekstile teknikker med gull, sølv og plast.

Felieke van der Leest sine smykker og objekter fremstår umiddelbart som humoristiske, men har også en mer alvorlig side som berører samtidsaktuelle tema som miljø, dyrevelferd og sosiale problemer.

SMYKKER & OBJEKTER på Facebook
Klikk her for mer informasjon om utstillingen.

 

Utstillingene åpnes av Are Hauffen.

 

 

GALLERY:

ILLUSTRERTE KLASSIKERE by Lillian Dahle.

In this exhibition, Lillian Dahle shows a series of carved and painted wood platters. 

When one carves into wood, there is no way back. What is done is done. Sometimes the results are as expected. Other times the motif is taken in a direction completely different than the one planned. 

An old style of decorative painting on white wooden ground used for furniture and interiors where a wood’s natural colour and structure are visible forms the basis for these works. The motifs consist of symbols, signs, and ornaments that human beings have used “always”, “everywhere”. 

ILLUSTRERTE KLASSIKERE on Facebook
Click here for more information about the exhibition.

 

VAULT:

SMYKKER & OBJEKTER by Felieke van der Leest.

Felieke van der Leest’s works are inspired by impressions from zoo visits during her childhood in the Netherlands. During the last ten years she has developed her own, unique expression by combining textile techniques with gold, silver and plastic.

Felieke van der Leest’s jewellery and objects immediately appear humourous, but they also have a more serious side concerning contemporary topics such as environment, animal welfare and social problems.

SMYKKER & OBJEKTER on Facebook
Click here for more information about the exhibition.

 

The exhibitions are opened by Are Hauffen.