Loading Events
:
3.10 2014 - 3.10 2014

UTSTILLINGSÅPNING

REGIEN COX & RUNA VETHAL STØLEN

Vi ønsker hjertelig velkommen til utstillingsåpning fredag 3. oktober kl. 18.00.

(scroll down for English)

GALLERIET:

SKY TRAVELLERS av Regien Cox.

Regien Cox arbeider med utgangspunkt i en varde av tilfeldige gjenstander. I dette prosjektet forsøker Cox å fysisk konstruere tanker som ikke kan uttrykkes med ord.

Resultatet er en rekke arbeider som kunstneren selv kaller for Sky Travellers. De er konstruert av funnede objekter satt sammen med forskjellige teknikker. Det er materialenes tilstedeværelse som definerer essensen i uttrykket.

Regien Cox avsluttet sin utdannelse ved Kunsthøgskolen i Bergen i 2001.

SKY TRAVELLERS på Facebook
Klikk her for mer informasjon om utstillingen.

 

HVELVET:

WIRED BEINGS av Runa Vethal Stølen.

Utgangspunktet for Runa Vethal Stølens arbeider er hennes grunnleggende fascinasjon for kaos. Hun forsøker å undersøke grensene mellom det kaotiske og det ordnede eller perfeksjonistiske. Stølen søker etter en balanse mellom skulptur og smykke, og beskriver gjerne arbeidene sine som bærbare objekter.

Runa Vethal Stølen har bakgrunn fra produktdesign, og avsluttet sin utdannelse i metall og smykkekunst ved Kunsthøgskolen i Oslo i 2009.

WIRED BEINGS på Facebook 
Klikk her for mer informasjon om utstillingen.

 

Utstillingene åpnes av Ingrid Aarset, høgskolelektor ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen.

 

GALLERY:

SKY TRAVELLERS by Regien Cox.

Regien Cox works are based in a cairn of random objects. In this project Cox attempts to physically construct thoughts that an not be expressed in words.

The result is a number of works the artists calls Sky Travellers. They are constructed by found objects put together in different techniques. It is the materials’ presence that defines the essence of the expression.

Regien Cox finished her education at Bergen Academy of Art and Design in 2001.

SKY TRAVELLERS on Facebook
Click here for more information about the exhibition.

 

VAULT:

WIRED BEINGS by Runa Vethal Stølen.

The starting point for Runa Lethal Stølen’s work is her fundamental fascination for chaos. She attempts to explore the boundaries between the chaotic and the ordered or perfectionist. Stølen seeks a balance between sculpture and jewellery, and describes her work as portable objects.

Runa Vethal Stølen has a background in product design, and finished her education in metal and jewellery art at Oslo Academy of the Arts in 2009.

WIRED BEINGS on Facebook
Click here for more information about the exhibition. 

 

The exhibitions are opened by Ingrid Aarset, Assistant Professor at Bergen Academy of Art and Design.