Loading Events
:
1.05 2020 - 31.05 2020

Vindusutstilling

Window exhibition

Fire vinduer, fire individuelle kunstnere. Utstillerne i vindusutstillingen er masterstudenter fra avgangskullet 2020 ved Kunstakademiet, KMD, Universitetet i Bergen, hvor alle har materialbaserte praksiser. I vindusutstillingen kan du se hvordan disse kunstnerne med vidt ulik bakgrunn medierer mening gjennom materialene på ulike måter.

Et vindu er en gjennomsiktig portal mellom innside og utside. De skiller oss fra hverandre, men åpner også opp rom som ellers ville blitt bortgjemt og forbigått. I en tid hvor vi må holde fysisk avstand til hverandre er det viktig å finne nye måter å møtes på for å unngå å miste hverandre og gå oss vill i våre egne innelukkede rom – fysiske, så vel som billedlige.

Vindusutstillingen er en invitasjon til å få et innblikk i noe av det den samtidige materialbaserte kunsten har å by på, men er også et forsøk på å skjære et hull i et vakuum.


Four windows, four individual artists. The exhibitors in the window exhibition are master students from the graduation class 2020 at the Academy of Fine Arts, KMD, University of Bergen, where everyone has material-based practices. In the window exhibition you can see how these artists with widely different backgrounds mediate meaning through the materials in different ways.

A window is a transparent portal between the inside and outside. They separate us, but can also open up rooms that would otherwise become secluded and bypased. In a time where we have to physically distance ourselves from each other, it is important to find new ways to meet to avoid losing each other and getting lost in our own enclosed spaces – physically as well as figuratively.

The window exhibition is an invitation to get an insight to some of what the contemporary material based art has to offer, but is also an attempt to pierce through a vacuum.


Daniela Bergschneiders (DE) praksis går ut på å utfordre den menneskelige persepsjon gjennom skulpturelle elementer i keramikk og tekstil, og dikotomiene mellom disse materialene. Gjennom intens materialutforskning, eksperimentering og visuell taktilitet sikter hun mot å gi tilskueren en opplevelse av de materielle kvalitetene i hennes arbeid, uten at tilskueren fysisk trenger å røre ved dem.
Katrin Rustens (NO) arbeider dreier seg hovedsakelig om overflater og materialutforskning på en særlig visuell måte. Hun er interessert i minne, hud, kropp og landskap, og jobber med disse temaene gjennom gjenbruk av etterlatte materialer, veving, tekstilfarging, sying og broderi.
Christian Dupont (DK) jobber med blyanttegning og keramiske skulpturer, og ofte kombinasjoner av disse, som en forlengelse av hverandre. Hans motiver tar utgangspunkt i iscenesettelser, og søker etter å skape en balanse mellom det tilgjengelige og utilgjengelige.
Haruka Fukao (JP) jobber tematisk med flyktighet, forgjengelighet og ufullkommenhet. Ofte med uttrykk i tidsbaserte ritualistiske fremgangsmåter. Mange av hennes arbeider er interaktive, og finner sted ved steder som restauranter, pikniker eller teseremonier. Fukao benyttet seg blant annet av keramikk i sine arbeider.


Daniela Bergschneider’s (DE) practice is about challenging human perception through sculptural elements in ceramics and textiles, and the dichotomies between these materials. Through intense material exploration, experimentation and visual tactility, she aims to give the spectator an experience of the material qualities of her work, without the spectator physically having to touch them.
Katrin Rusten’s (NO)  work is mainly about surfaces and material exploration in a particularly visual way. She is interested in memory, skin, body and landscape, and works on these topics through the recycling of leftover materials, weaving, textile dyeing, sewing and embroidery.
Christian Dupont (DK) works with pencil drawing and ceramic sculptures, and often combinations of these, as an extension of each other. He uses staging as an approach, and aims to create a balance between the available and the inaccessible.
Haruka Fukao (JP) works thematically on impermanence, transience and imperfection. Often with expressions in time-based ritualistic practices. Many of her works are interactive and take place at places such as restaurants, picnics or tea ceremonies. Fukao use ceramics in her work, among other things.

PERFORMANCE HARUKA FUKAO:
I løpet av vindusutstillingen vil Haruka ha fire performancer i vinduet. Hver performance starter kl. 14.30 og varer i ca. 20 minutter:

01.05.20 (Square moon)
07.05.20 (Full moon)
14.05.20 (Half moon)
22.05.20 (New moon)

Foto: Daniela Bergschneider