Loading Events
:
1.04 2016 - 8.05 2016

VINE

KRISTINA AAS & KARINA NØKLEBY PRESTTUN

vine-webny

Kristina Aas og Karina Nøkleby Presttun har hatt god kontakt og jevnlig idéutveksling siden de møttes på avdeling for tekstil på Kunst- og designhøg­skolen i Bergen. Kristina gikk ut med master i 2011, Karina med bachelor i 2009.  Et mer konkret samarbeid begynte høsten 2015 etter en forespørsel om å stille ut i Kunstbanken på Hamar i september 2016.

Felles for de to kunstnerne er at de jobber svært materialbevisst. Materialet danner utgangspunktet for en ide, som tar nye retninger og vokser til noe eget og selvstendig i prosessen.  Begge bruker flittig digitale verktøy: Kristina jobber med med digital jaquardvev, Karina med datastyrt laserkutter, men allikevel i tett dialog med tekstilene.

Slik oppstod dette felles samarbeidet om utstillingen «Vine». Fra en gjensidig fascinasjon og respekt for hverandres oppdagelser og utforskning, og nysgjerrighet over hva som skjer hvis det blir smeltet sammen. Hvordan kan uttrykket forandres, hva kan vi oppdage?

Kristina sender ti meter utbrukt ullrenning fra Innvik til Bergen. Karina inviterer dansere til utforskning med trådene og sender video og bilder tilbake, rekkevis av nuller og enere som mottas av Kristina på veveri oversettes til tomme og fylte ruter, bindingsmønstre vevd på en annen renning. Trådene er bundet igjen. De viser et øyeblikk av bevegelse, ansikter og løse tråder. Et felles arbeid som blir noe helt annet enn det de to kunstnerne har gjort før.

KRISTINA AAS and KARINA NØKLEBY PRESTTUN have had a close professional relationship since they met at the Department of Fine Art at the Bergen Academy of Art and Design (KHiB). Kristina graduated with a master’s degree in 2011 and Karina graduated with a bachelor’s degree in 2009. They solidified their collaborative efforts in 2015 following a request by Kunstbanken at Hamar to create an exhibit in September 2016.

The common ground between these two artists is that they both work with a special awareness associated with the materials they work with. The materials serve as the foundation for an idea, which in turn take new directions and flourish into its own individuality and distinctiveness in the process. Both artists employ digital instruments frequently: Kristina through her work with digital jacquard-weaves, characterized by complex woven-in designs, and Karina through her computerized laser-cutter, but nonetheless in close dialogue with the textiles themselves. 

And thus this collaborative effort creating the exhibition “Vine” emerged. From a mutual fascination and respect for each other’s discoveries and explorations, and the curiosity of what happens if they are molded together. How can the expression be altered? And what can we discover? 

Kristina sends ten meters of disused wool warp from Innvik to Bergen. Karina invites dancers to explore with the thread materials and sends video and pictures back. The rows of zeros and ones received by Kristina at the weaver’s are translated into empty and filled squares, combinations of patterns woven in an alternate direction. The threads are rewoven. They reflect a moment of movement, features and loose threads. A collaborative effort that transforms into something completely different compared to what the artists have produced before.