Loading Events
:
3.10 2014 - 9.11 2014

WIRED BEINGS

Runa Vethal Stølen

Runa Vethal Stølen tilhører en yngre generasjon smykkekunstnere i Norge. Arbeidene hennes kan beskrives som skulpturelle smykker hvor repetisjon og rytme brukes for å kommunisere forholdet mellom orden og kaos.

Smykkene er ofte laget av tynne stenger og kan minne om tredimensjonale strektegninger. De er gjerne luftige og lette i uttrykket, men med voluminøse og geometriske konstruksjoner som befinner seg i spennet mellom klare, presise komposisjoner og tilfeldige opphopninger av metalltråd.

Utdrag fra boka AFTERMATH of Art Jewellery, ARNOLDSCHE Art Publishers, 2013.

“Utgangspunktet for mine arbeider er en grunnleggende fascinasjon for kaos og jeg forsøker å undersøke hvor grensene går mellom det kaotiske og det ordnede eller perfeksjonistiske. Jeg er opptatt av naturens mikrokosmos og kaosteori, dette som vi omgir oss med hele tiden men som er vanskelig å forstå. Jeg søker etter en balanse mellom skulptur og smykke og beskriver gjerne arbeidene som bærbare objekt.”

Runa Vethal Stølen Web

 

Runa Vethal Stølen belongs to a young generation of jewellery artists in Norway. Her works can be described as sculptural jewellery where repetition and rhythm is used to communicate the relation between between order and chaos.

Being made of thin wire, the jewellery call to mind three-dimensional line drawings. Their expression is almost weightless, but their voluminous and geometrical constructions exist on the threshold between clear, precise compositions and random accumulations of metal wire.

Exerpt from the book AFTERMATH of Art Jewellery, ARNOLDSCHE Art Publishers, 2013.

“I explore the border between chaos and order and perfection. There can be an inner chaos that needs to be put in order, and it recurs in everything I do. I’m interested in nature’s microcosms and chaos theory, the things we surround ourselves with all the time but have difficulties understanding. To describe my works physically and formally, I would say I feel most at home in a sculptural world.”

 Runa Vethal Stølen Web

 

Fractusoviraptor2