(Scroll down for English)


ÅPNINGSTIDER:
Tirsdag-fredag: 11-17 (11-16 i juli)
Lørdag-søndag: 12-16
Mandag: stengt


KRAFT Bergen er et ledende visningssted for formidling av samtidskunsthåndverk med både nasjonale og internasjonale utstillere.

KRAFT Bergen ble skilt ut som eget selskap i 2013, tidligere Galleri FORMAT, og er heleid av Norske Kunsthåndverkere. Driftsprofilen har hovedfokus på utstillingsvirksomhet. Lokalene ble oppgradert i 2013 og tre rom ble satt til disposisjon for utstillinger og presentasjoner. Utstillingsprogrammet blir utformet slik at utstillingene i de forskjellige rommene til enhver tid forsterker hverandre og gir publikum en merverdi. KRAFT Bergen bidrar til å tydeliggjøre kunsthåndverkets posisjon på dagens kunstscene, og driver en profesjonell og aktiv formidling av kunsthåndverkfeltet som helhet.

Vi har tilsammen fem visnings- og bruksrom:
I GALLERIET og HVELVET vises nasjonale og internasjonale utstillinger.
PROSJEKTROMMET brukes i hovedsak til utstillinger, samt presentasjoner, bokslipp, kunstnersamtaler, workshops og lignende.
I FORMIDLINGSROMMET tilbyr vi publikum et bredt utvalg kunsthåndverk for salg. Klikk her for å se hvem som fortiden er representert.
KRYPTEN er et møterom og samlingssted med kjøkken. Rommet brukes til presentasjoner, filmvisning, formidling, og sosialt samvær i forbindelse med åpninger. Ønsker du å leie KRYPTEN? Ta gjerne kontakt.SØKE UTSTILLINGSPLASS:

KRAFT behandler søknader om utstillingsplass i Galleriet og Hvelvet en gang i året. Søknadsfristen er satt til 15. august. Søknaden skal inneholde fem bilder, CV og søknadstekst på maks en side. For ytteligere informasjon, plantegninger og liknende kontakt oss på kraft@kraftkunst.noSTYRET I KRAFT:

Styreleder Ragna Sofie Grung Moe
Nestleder Silje Bergsvik
Styremedlem Martin Woll Godal
Styremedlem Øivind Skeidsvoll Solvang
Styremedlem Bodil Friele


ÅRSMELDING / ÅRSREGNSKAP

Årsmelding 2014

Årsmelding 2015

Årsmelding 2016


KUNSTNERISK RÅD:

Rådgivende organ ved behandling av det kunstneriske innholdet.

Heidi Bjørgan
Kiyoshi Yamamoto


VELKOMMEN TIL KRAFT – rom for kunsthåndverk!

KRAFT – rom for kunsthåndverk er støttet av Kulturrådet, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommuneOPENING HOURS:

Tuesday-Friday: 11-17 (11-16 during July)
Saturday-Sunday: 12-16
Monday: closedKRAFT – rom for kunsthåndverk, previously Galleri FORMAT, is The Norwegian Association for Arts and Crafts’ exhibition space and sales venue in Bergen, Norway. Since opening in 1997 in the building that previously held Norges Bank on Vågsallmenningen 12, the gallery has had a leading role in mediating the full range of artistic expressions within the crafts field. 

In 2014 the gallery underwent major improvements and changes in functionality. To emphasise these advancements, and the new operating model, the name was changed to KRAFT – rom for kunsthåndverk.  When reopening on May 9th 2014, we had five spaces:

In GALLERIET and HVELVET both national and international exhibitions are presented.

PROSJEKTROMMET is used for presentations, design projects, book launches, artist talks, workshops, pop-up shops and the like.

In FORMIDLINGSROMMET we offer a wide range of craft for sale. Click here to see who we currently represent.

KRYPTEN is our new meeting room and kitchen as well as a space for presenting a wide range of functional objects for sale; tea pots, ovenware, plates, glasses, jugs and the like. Here you will find the perfect gift for most occasions or add to your own selection of pots and pans. KRYPTEN is also where we gather and socialize after our exhibition openings.APPLICATIONS:

Exhibition applications for Galleriet and Hvelvet are processed once a year. The application deadline is 15th August. The application must include five images, CV and project description (max. one page). For more information, floor plans and the like, contact us at kraft@kraftkunst.no.MEMBERS OF THE BOARD:

Ragna Sofie Grung Moe, Chairman
Silje Bergsvik, Member of the Board
Øivind Skeidsvold Solvang, Member of the Board
Martin Woll Godal, Member of the Board
Bodil Friele, Member of the BoardARTISTIC ADVISORY BOARD:

Advisory organ considering the artistic programme.  

Heidi Bjørgan
Kiyoshi Yamamoto

 WELCOME TO KRAFT – rom for kunsthåndverk!

KRAFT – rom for Kunsthåndverk is kindly supported by the Art Council Norway, Bergen Municipality and Hordaland County Council.