VÅR 2020 | SPRING 2020

KRAFT holder midlertidig stengt. Dette er et tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset (covid-19). Vurderingen er gjort i henhold til de råd som er gitt og med tanke på sikkerheten til våre besøkende og ansatte.

Utstillingene som skulle åpnet 17. april er utsatt til 2021 og 2022. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette senere.

Neste utstilling åpner 19. juni kl. 18.00.

———–

KRAFT is temporarily shut down. This is a measure to limit the spread of the coronavirus (covid-19). The assessment is done according to the advice given and with regard to the safety of our visitors and staff.

The exhibitions which were to open on April 17th are postponed to 2021 and 2022. We will return with more information on this later.

The next exhibition opens June 19th at. 18:00.